Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Ruilgrond voor natuurherstel in Haaksbergen

5 april 2017

De provincie Overijssel heeft 45 hectare landbouwgrond aangekocht in de gemeente Haaksbergen. Met deze aankoop komt het natuurherstelproject binnen deze gemeente een grote stap dichterbij. De grond is voor eigenaren van grond waarop natuurherstelmaatregelen worden uitgevoerd. Voor Haaksbergen is beschikbare ruilgrond waardevol om boeren een reëel alternatief te bieden.

Overijssel is verantwoordelijk voor 24 Natura 2000-gebieden. Bij een aantal van die gebieden heeft het herstellen van de natuur effect op omliggende agrarische bedrijven. Sinds 2013 werken 14 maatschappelijke partners en de provincie nauw samen om in die gebieden de natuur te versterken en gelijktijdig ruimte te houden voor economische ontwikkeling. De gemeente Haaksbergen trekt de gebiedsprocessen voor de bijzondere natuurgebieden in haar gemeente. Met de verwerving van deze ruilgrond is realisatie van de natuuropgave in de gemeente Haaksbergen een belangrijke stap dichterbij gekomen. De aangekochte 45 hectare bevindt zich nabij de Hegebeekweg.

Gedeputeerde Hester Maij licht toe:” De provincie heeft recentelijk beleid voor de aankoop van dergelijke ruilgrond vastgesteld. Dat in Haaksbergen dit meteen tot aankoop van een flink stuk ruilgrond leidt is goed nieuws voor grondeigenaren en daarmee ook voor de natuur. In het intensieve overleg dat de gemeente voert met alle partijen is ruilgrond soms de sleutel tot succes. Zo komen we samen tot resultaten. Als provincie Overijssel ondersteunen wij dat door met de betrokken grondeigenaren afspraken te maken over de benodigde gronden.”

De gemeente Haaksbergen vult aan. Wethouder Annette Nijhuis: “Ruilgrond biedt perspectief. Als gemeente Haaksbergen hebben wij de verantwoordelijkheid op ons genomen om het proces voor natuurherstel in drie gebieden te trekken. Veel grondeigenaren die we spreken willen best meewerken aan natuurherstel, maar dan wel als er voor hen ook kansen zijn. Deze aankoop door de provincie helpt ons een heel eind op weg en laat zien dat de samenwerking concrete resultaten oplevert.”