Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Rivierengebied toekomstproof tegen overstromingen

23 feb 2017

“We zijn nu beter voorbereid op overstromingen van rivieren dan in 1993 en 1995. Met een reeks maatregelen zorgen we bij Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld voor een waterstandverlaging van maar liefst 71 centimeter. Dat is de grootste daling in centimeters van alle Ruimte voor de Rivierprojecten”, aldus minister Melanie Schultz van Haegen bij de oplevering van een van de laatste grote projecten van Ruimte voor de Rivier.

Veessen
In december 2006 kreeg toenmalig staatssecretaris Schultz de Eerste Kamer achter zich voor het Ruimte voor de Rivier-programma (RvdR). Nu, na tien jaar intensief met dit programma te zijn bezig geweest, levert minister Schultz één van de laatste grote RvdR-bouwwerken op in Veessen-Wapenveld. Minister Schultz: “We sluiten een bijzonder tijdperk af. Een tijdperk van tien jaar waarin we op een heel andere manier aan waterveiligheid zijn gaan werken en waarin we waterveiligheid meer dan ooit hebben verbonden aan ruimtelijke inrichting. Nederland is veiliger én mooier geworden.”

De oplevering was samen met Tanja Klip-Martin, dijkgraaf van waterschap Vallei en Veluwe: “Vanaf de middeleeuwen zijn we bezig geweest om land op het water te winnen. Ruimte voor de Rivier is het eerste grootscheepse programma waarbij we als waterbouwers land teruggeven aan water.”

Ruimte voor de Rivier
De laatste eeuwen hebben de rivieren steeds minder ruimte gekregen. Ze werden ingeklemd tussen hogere dijken waarachter meer mensen wonen. Door de bodemdaling ligt het land achter de dijken lager en de rivieren moeten meer water verwerken omdat het vaker en harder regent. In het gebied van Ruimte voor de Rivier wonen vier miljoen Nederlanders. De regering heeft maatregelen genomen om het rivierengebied te beschermen tegen overstromingen. Op meer dan 30 plaatsen hebben de rivieren meer ruimte gekregen. Deze maatregelen samen vormen het programma Ruimte voor de Rivier, met een budget van ruim 2 miljard euro. De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is één van die maatregelen.