Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Rijkswaterstaat en provincie Utrecht richten uiterwaarden in

25 aug 2017

Rijkswaterstaat en provincie Utrecht werken samen aan de inrichting van de Elster Buitenwaarden in Rhenen en de Lunenburgerwaard in Wijk bij Duurstede als natuurgebied. Gedeputeerde Maasdam-Hoevers en Hoofdingenieur-directeur Kalfs van Rijkswaterstaat Oost-Nederland ondertekenden deze zomer een overeenkomst voor de gezamenlijke aanpak van de inrichtingsmaatregelen.

De provincie Utrecht realiseert met dit project de Europese natuurdoelen vanuit Natura2000 en haar eigen natuurdoelen. Rijkswaterstaat geeft hiermee invulling aan de doelen vanuit de Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit te verbeteren.

Elster Buitenwaarden
De Elster Buitenwaarden en de Lunenburgerwaard maken deel uit van het Natura 2000-gebied Rijntakken. Het project draagt bij aan ontwikkeling en bescherming van de natuur in dit gebied.

Door in grote delen van de uiterwaard de toplaag af te graven, kunnen bloemrijke graslanden ontstaan. Tegelijk komen in het gebied geulen, moeraszones en natuurvriendelijke oevers die bijdrage aan schoner water en water met een hogere ecologische kwaliteit: goed voor het waterleven: planten, vissen en amfibieën.

De werkzaamheden in de Elster Buitenwaarden starten in 2018. Een impressie van hoe het gebied de komende jaren gaat veranderen is te zien in de online viewer .

Lunenburgerwaard
In de Lunenburgerwaard zijn de ingrepen minder groot, deze uiterwaard is al voor een aanzienlijk deel natuurgebied. Om het leefgebied voor flora en fauna nog aantrekkelijker te maken komen ook hier geulen en moerasgebied. In de dode rivierarm maken stenen plaats voor natuurvriendelijke oevers. Ook wordt in deze oude rivierarm ‘rivierhout’ (dode bomen) gelegd, wat aantrekkelijk is voor kleine diertjes en planten die zich erop vestigen.

De uitvoering in de Lunenburgerwaard verloopt in afstemming met de dijkversterking in dit gebieden en start naar verwachting in 2021.

Als belangrijkste grondeigenaren en direct belanghebbenden zijn Utrechts Landschap, de gemeenten Rhenen en Wijk bij Duurstede en het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden bij de inrichting van de Elster Buitenwaarden en Lunenburgerwaard betrokken.

Vervolg op samenwerking Palmerswaard
Met de ondertekening van de samenwerkingsbijeenkomst voor de Elster Buitenwaarden en Lunenburgerwaard zetten beide partijen de samenwerking bij de inrichting van de Palmerswaard in Rhenen voort. Die is inmiddels afgerond en op 31 augustus wordt de Palmerswaard feestelijk heropend.