Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       
(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Realisatiestrategie als impuls voor de Utrechtse natuur

22 dec 2017

Het behouden, versterken en verbinden van de natuur vormt de kern van de provinciale Natuurvisie. Deze visie is nu uitgewerkt in de realisatiestrategie die Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld. “Uit onze recente Rapportage Natuur blijkt dat het op een aantal plaatsen weer beter gaat met de biodiversiteit. Dat is geweldig, maar op andere plaatsen is dat niet het geval. Daarom is die extra impuls voor de Utrechtse natuur hard nodig”, aldus gedeputeerde Mirjam Maasdam.

Nieuwe natuur van hoge kwaliteit, maatregelen voor behoud en versterking voor de Utrechtse planten- en diersoorten, stimuleren van innovatieve initiatieven en extra investeren in faunabeleid vormen de hoofdlijnen van de realisatiestrategie. Daarbij is het belangrijk dat ook de inwoners van de provincie de natuur kunnen beleven.
Natuurparels

Met de realisatie van een samenhangend netwerk van bestaande en nieuwe bos - en natuurgebieden, natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer wil de provincie de Utrechtse natuur behouden en versterken. Een van de nieuwe manieren waarmee bedreigde plant- en diersoorten voor de regio behouden blijven, zijn de natuurparels. Dit zijn gebieden waar bedreigde planten en dieren actief door de provincie en haar partners behouden worden door maatregelen te treffen die bijdragen aan het in stand houden en verbeteren van de leefomstandigheden van de betreffende soorten.