Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Provincie Utrecht looft natuurprijs uit voor behoud dier- en plantsoorten

13 april 2017

Groene initiatieven of ideeën die bijdragen aan de versterking van de biodiversiteit in de provincie Utrecht kunnen meedingen naar de Groene Kroon 2017, de natuurprijs van de provincie Utrecht. Zowel gerealiseerde projecten als nieuwe ideeën maken kans op deze provinciale prijs, die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 5 juli ontvangen de winnaars hun prijs uit handen van gedeputeerde Mirjam Maasdam. “Versterking van de Utrechtse biodiversiteit is het uitgangspunt van onze Natuurvisie en dat doen we samen. Met deze nieuwe natuurprijs bieden we daarom kansrijke initiatieven een podium en hopen zo ook andere initiatiefnemers met deze voorbeelden te inspireren!”

Wie wint de eerste Groene Kroon?
De Groene Kroon bestaat uit twee prijzen. Een jury kiest het beste nieuwe idee dat bijdraagt aan de biodiversiteit. De juryprijs bestaat uit € 8.000,- en professionele ondersteuning bij de verdere uitwerking van het initiatief. Tijdens de bijeenkomst op 5 juli kiest het publiek uit de aangemelde initiatieven een winnaar die al een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in de provincie Utrecht heeft gerealiseerd: de publieksprijs. Er is een geldbedrag van € 3.000,- aan verbonden.

Versterken biodiversiteit
De aanleiding voor de prijsvraag is de Wet natuurbescherming, die sinds 1 januari 2017 van kracht is. Het belangrijkste doel van de Wet natuurbescherming is de bescherming van biodiversiteit; de variatie aan wilde planten en dieren. De provincie wil met de natuurprijs Groene Kroon iedereen stimuleren om te helpen met de bescherming en versterking van onze soortenrijkdom.

De Utrechtse aanpak
De provincie Utrecht is met de invoering van de Wet natuurbescherming, net als alle andere provincies, verantwoordelijk voor bijna alle natuurtaken. Daaronder valt ook de zorg voor bedreigde en beschermde soorten. De provincie heeft onderzocht welke beschermde en bedreigde soorten van belang zijn voor Utrecht. Hieruit is een lijst van circa 500 aandachtsoorten ontstaan. Daarbinnen heeft de provincie Utrecht 41 zogeheten icoonsoorten benoemd; planten en dieren waar de provincie Utrecht een bijzondere verantwoordelijkheid voor heeft. Enerzijds omdat deze soorten voornamelijk in onze provincie voorkomen, anderzijds omdat deze soorten specifiek in de Utrechtse provincie bedreigd worden.

Selectiecriteria Groene Kroon 2017
Alle inzendingen worden beoordeeld op hun effect op het versterken van biodiversiteit en de aansluiting op de doelen van de Natuurvisie van de provincie Utrecht. Ook het verdienmodel, de opschaalbaarheid, de mate van innovatie en de kwaliteit van de aanmelding zijn belangrijke selectiecriteria.

De jury van natuurprijs Groene Kroon bestaat uit:

Kees Bastmeijer, hoogleraar Natuurbeschermings- en waterrecht, Tilburg University
Koos Dijksterhuis, bioloog en columnist dagblad Trouw
Een jurylid uit het bedrijfsleven.

Deelname

Een kansrijk initiatief aanmelden kan via www.provincie-utrecht.nl/groenekroon. Daar staat ook meer informatie over de natuurprijs Groene Kroon. De inschrijvingstermijn sluit op 1 juni 2017.