Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Provincie Groningen krijgt 21,5 hectare nieuwe natuur erbij

27 febr 2017

In het Zuidelijk Westerkwartier, Haren, Westerwolde en rond Winschoten wordt ongeveer 21,5 hectare landbouwgrond omgezet in natuur. Het gaat om grond die in handen is van particulieren en binnen het Natuurnetwerk Nederland ligt, het landelijk netwerk van aaneengesloten natuurgebieden. De provincie Groningen trekt 770.000 euro uit voor de aanpassing.
Minder waard

Landbouwgrond die wordt omgezet naar natuurgebied wordt minder waard. De provincie komt daar met subsidie in tegemoet. Dit bedrag is ook bedoeld om de grond blijvend als natuurterrein in te richten. Eigenaren krijgen daarna jaarlijks een vergoeding voor de maatregelen die passen bij het 'type natuur' dat op hun perceel ligt. Soms is dat moeras, maar het kan ook om een ander type landschap gaan.
Voorbeeldrol

De eigenaren van de grond zijn bereid zich in te zetten voor de ontwikkeling van natuur en willen een voorbeeldrol spelen in hun omgeving. Soms is er geen inrichtingsmaatregel nodig, omdat de grond aansluit op gebied van Staatsbosbeheer of op andere percelen met particulier natuurbeheer.