Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Programma Nieuwe Natuur Flevoland sluit 2016 mooi af

14 dec 2016

In 2016 zijn binnen het programma Nieuwe Natuur flinke stappen gezet, waarbij op de valreep van het jaar nog een paar mooie successen zijn behaald. Op het moment dat Urkerveld de rij sloot met het ondertekenen van een intentieovereenkomst, werd even verderop in de provincie het allereerste Nieuwe Natuur-project opgeleverd.

Intentieovereenkomst Urkerveld
Op woensdag 14 december 2016 is voor het project Urkerveld een intentieovereenkomst getekend tussen provincie Flevoland, gemeente Urk en stichting Het Flevo-landschap. Daarmee is ook voor dit project de basis gelegd om tot realisatie te komen. In de intentieovereenkomst zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot de taken, verantwoordelijkheden en planning van verdere planuitwerking.

Overgangszone met meerwaarde
Het doel van het project is om een kleine 30 hectare nieuwe natuur te creëren welke een overgangszone vormt tussen het Urkerbos, de dijk bij Urk en het open agrarisch gebied. Een fietspad door het gebied gaat het bestaande fietspad over de dijk en de Westermeerweg met elkaar verbinden. Naast waarde voor natuur en recreatie heeft het Urkerveld ook educatieve en cultuurhistorische waarde.

1e Nieuwe Natuur-project klaar
Ook op 14 december 2016 werd, in het bijzijn van gedeputeerde Jan-Nico Appelman de eerste natuur opgeleverd, die via het programma Nieuwe Natuur gerealiseerd is. Op 15 hectare grond tussen de golfbaan Harderwold en de Pluvierentocht is een natuurlijke verbindingsstrook aangelegd tussen de 2 aangrenzende natuurgebieden Harderbos en Harderbroek. Het voorstel hiervoor is destijds door Natuurmonumenten ingediend bij het programma Nieuwe Natuur en door Provinciale Staten gehonoreerd.

Passage voor dieren
Nadat in 2015 alle nodige voorbereidingen zijn getroffen, ging begin 2016 de schop daadwerkelijk in de grond. In het afgelopen jaar werd de basis gelegd voor natuur in de vorm van grasland, bos, moeras en open water. Nu het mensenwerk is gedaan, is het aan de natuur om de verbindingsstrook verder vorm te geven. Naar verwachting zal de passage tussen het Harderbos en het Harderbroek vooral worden gebruikt door in het gebied levende diersoorten als de otter, het ree en verschillende kleine zoogdieren.

Programma Nieuwe Natuur
Met het programma Nieuwe Natuur stelt provincie Flevoland particulieren en natuurorganisaties in staat zelf toegankelijke en beleefbare natuur te ontwikkelen. Nieuwe natuur, die ontstaat vanuit de behoefte van Flevolanders. Natuur dicht bij hun eigen woonomgeving. En natuur die op termijn zelfstandig en zonder overheidssteun door de betrokken burgers en organisaties wordt beheerd.