Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Praktijkcongres 'Natuur in de omgeving(svergunning): zo doen gemeenten dat'

21 feb 2017

Een snelle, betaalbare en succesvolle vergunningverlening voor het onderdeel natuur in de omgevingsvergunning. Hoe kunnen gemeenten hiervoor de juiste voorwaarden scheppen, samen met provincies, omgevingsdiensten, waterschappen, projectontwikkelaars, natuurbeschermingsorganisaties en adviesbureaus? Naast een goede inhoudelijke afhandeling door de gemeente vraagt dit ook de inzet van alle partijen om duurzame natuur te realiseren die tegen een stootje kan, bijvoorbeeld via actief soortenbeleid.

Netwerk Groene Bureaus en Platform Natuur in de Gemeente organiseren naar het praktijkcongres 'Natuur in de omgeving(svergunning): zo doen gemeenten dat' op donderdag 18 mei 2017 in de Rijtuigenloods in Amersfoort toe te komen, om kennis te delen en ervaringen van gemeenten uit te wisselen!
De dag staat in het teken van praktische kennis, ervaringen én ambities van gemeenten en hun partners. Leg uw ervaring naast die van anderen, bespreek vragen en dilemma’s en krijg zicht op nieuwe ontwikkelingen. Het programma, met presentaties, uitwisseling van best/bad practices, workshops, spreekuren, discussietafels, speed dates en een informatiemarkt, biedt alle mogelijkheden voor uitwisseling.

Gespreksthema’s zijn onder meer de generieke ontheffing op basis van een soortenmanagementplan, inzet van gedragscodes, actief soortenbeleid, samenwerking met partners (natuurorganisaties, bouwwereld), handhaving door de gemeente, de valkuilen bij de beoordeling van de vergunningaanvraag en de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente.

Deelnemen aan deze bijeenkomst? Voor overheden zijn de deelnamekosten € 145,-; voor maatschappelijke organisaties € 195,- en voor marktpartijen € 245,- (per persoon, excl. btw). Vervanging door een collega is mogelijk.

Organisaties kunnen in de Rijtuigenloods voor presentaties en andere activiteiten een eigen ruimte (zoals een wachtkamer of postwagon) of stand reserveren; kosten in overleg. Meer informatie .