Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Pleegakkers weer ingezaaid

19 okt 2017

Tientallen soorten akkerplanten zijn in Utrecht uitgestorven of zeer zeldzaam geworden. Om het tij te keren zijn door Utrechts Landschap in 2015 6 pleegakkertjes aangelegd, in samenwerking met Natuurbalans Limes divergens en het Louis Bolk Instituut. Dit is gebeurd in de natuurgebieden Beerschoten, Houdringe, Wulperhorst en Niënhof. De pleegakkers zijn circa 0,5 ha groot en vormen onderdeel van een grotere bestaande akker. Hier zijn de afgelopen jaren tientallen plantensoorten geïntroduceerd die niet of nauwelijks meer in onze akkers voorkwamen. Daarnaast werd het beheer (bodembewerking en bemesting) aangepast op de akkerplanten. Nadat er op de pleegakkertjes een duurzame populatie van akkerplanten is ontwikkeld gaan ze fungeren als bronlocatie voor ander natuurakkers in de Provincie Utrecht. De akkers worden jaarlijks geïnventariseerd.

De resultaten op de zandakkers zijn ronduit spectaculair. De pleegakkers langs het wandelpad op Beerschoten stonden na twee jaar aangepast beheer vol met akkerogentroost, glad biggenkruid, korensla en geel viltkruid (een ernstig bedreigde soort). Deze soortenrijke akkers worden de komende jaren gebruikt om ook andere akkers op de Utrechtse Heuvelrug weer bont te laten kleuren. De kruidenrijkdom trekt veel insecten en daarmee vogels aan.

Op de kleiakkers blijkt de vestiging van de soms zeer zeldzame soorten moeilijker te verlopen. Toch werd op de Niënhof na 1 jaar al het zeer zeldzame wilde weit aangetroffen, maar nog niet in grote hoeveelheden. De komende weken worden op de kleiakkers opnieuw akkerkruiden ingezaaid. Het beheer wordt nog beter afgestemd op de akkerkruiden. Hopelijk staan deze akkers volgend jaar vol in bloei!