Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Pionieren met de omgevingswet

15 dec 2016

Vandaag presenteert minister Schultz het rapport 'Pionieren met de Omgevingswet' waarin tussentijdse resultaten staan van de eerste circa 300 projecten, experimenten en pilots. Deze pilots laten pioniersgeest en enthousiasme zien. Het rapport laat inspirerende en concrete voorbeelden zien waarin onder andere participatie, digitalisering en duurzame innovatie worden toegepast.

Omgevingswet
De komst van de Omgevingswet in 2019 is een grote wetgevingsoperatie. De wet beoogt meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers, kortere procedures en minder onderzoekslasten te realiseren. 1 wet, die alle wetten op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Overheden en andere partijen bereiden zich in leertrajecten sinds 2012 voor op de wet.

De Omgevingswet is in maart 2016 aangenomen door de Eerste Kamer. In 2017 en 2018 volgen de laatste onderdelen van de omvangrijke wetgevingsoperatie, die een einde maakte aan tegenstrijdige, onduidelijke en overbodige regels op het gebied van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet vervangt 26 bestaande wetten en 60 algemene maatregelen van bestuur worden teruggebracht naar 4.

Van 60 naar 4 AMvB’s
Het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Omgevingsbesluit en het Besluit kwaliteit leefomgeving komen in de plaats van zo'n 60 bestaande besluiten. Dit is de volgende grote stap in de stelselherziening van het omgevingsrecht.

Meer ruimte voor maatwerk
De regelgeving is vernieuwd en de gebruikers staan voorop. De besluiten zijn zo ingedeeld dat het voor de gebruikers inzichtelijk is welke regels voor hen van toepassing zijn. En bestuurders hebben meer afwegingsruimte gekregen om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de leefomgeving. Daarmee komt er meer ruimte voor lokaal maatwerk.

Proces
De AMvB’s zijn in de geest van de Omgevingswet opgesteld in een open proces, waarbij maatschappelijke organisaties (waaronder VNO-NCW en MKB-Nederland, milieu- en natuurorganisaties, brancheorganisaties en bedrijven uit de energiesector), de bestuurlijke koepels (IPO, VNG en UvW) en andere partijen in de diverse stadia van totstandkoming konden meedenken. De AMvB’s hebben deze zomer ter consultatie gelegen. Op 19 december is het notaoverleg over de AMvB’s in de Tweede Kamer.