Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Overijsselse subsidies POP3 in overzichtelijke kalender

23 feb 2017

Overijssel werkt met het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland. Jaarlijks worden binnen POP3 verschillende regelingen opengesteld. De provincie Overijssel presenteert dit jaar voor het eerst alle regelingen voor 2017 in één openstellingskalender .

Eén openstellingskalender met alle subsidieregelingen en wanneer deze open gaan is overzichtelijk voor agrariërs, natuur- en landschapsorganisaties, overheden en organisaties die gebruik willen maken van de POP3-subsidies.

Het Overijsselse programma POP 3, de opvolger van POP 1 en POP2, zet in op vijf thema’s:

Versterken van innovatie in de landbouw;
Jonge boeren (duurzame en innovatieve investeringen);
Natuur en landschap;
Verbetering van waterkwaliteit;
LEADER.

Op basis van deze thema’s zijn er diverse regelingen die gedurende het jaar open gaan. “Met de financiering uit POP3 versterken we ons beleid voor natuur en water en zorgen we gelijktijdig voor een impuls voor het landelijk gebied en de regionale economie ”, aldus Hester Maij, gedeputeerde cultuur, landbouw en natuur van Overijssel. “Het geld dat beschikbaar komt door POP3 is een geweldige aanvulling op de investeringen die de provincie zelf al doet op het gebied van plattelandsontwikkeling. Met deze openstellingskalender kunnen geïnteresseerden gemakkelijk zien wanneer er voor hen interessante subsidies komen die hen verder kunnen helpen.”
Combinatie subsidie en cofinanciering

Vanuit het landelijke plattelandsontwikkelingsprogramma is voor POP3 Overijssel 57,7 miljoen euro (Europese geld) beschikbaar voor de periode 2014 tot 2020. Tot nu toe is al aan 30 projecten subsidie toegekend. Overijssel is hiermee landelijk koploper.

De subsidiepercentages variëren van 40% tot 100%, afhankelijk van de prioriteit van het project. Cofinanciering met minmaal een nationale (publieke) partij is een voorwaarde.

De diverse regelingen en meer informatie over het Overijsselse POP3-programma staan op www.overijssel.nl/thema's/economie/europaloket/pop3/