Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Overijssel verhuist kievitbloemen van de A28 naar de Vecht

18 juli 2017

Jarenlang leefde een grote hoeveelheid kievitsbloemen in de berm bij afrit 21 van de A28 en de Ordelsweg. Omdat op deze plek de nieuwe aansluiting van de N340 op de A28 komt ging de provincie op zoek naar een nieuw thuis voor deze karakteristieke bloemen. Op 18 juli verhuizen de kievitsbloemen naar de uiterwaarden van De Vecht zodat ze mee kunnen deinen op het ritme van de rivier. Een deel gaat naar De Struinwaard, een ander deel naar Haerst.

Verplaatsen Kievitsbloemen
De wilde kievitsbloem is een zeldzame verschijning. Je vindt de geblokte paarse bloemen nog maar op een paar plekken in Nederland. De kievitsbloem, ook wel de Zwolse tulp genoemd, is echt een plant van deze streek. Het overgrote deel (95%) bloeit op de oeverlanden langs de Overijsselse Vecht en het Zwarte Water bij Zwolle en Hasselt en op enkele plekken langs de IJssel. Daarnaast is Nederland na Frankrijk (de Loire) de grootste groeiplaats voor kievitsbloemen in de wereld. Om deze redenen besloot de provincie en met ondersteuning van ecologisch adviesbureau Ecogroen uit Zwolle dat de kievitsbloemen langs de A28 een nieuw plek moesten krijgen waar ze ongestoord kunnen groeien. Twee geschikte locaties waren: De Struinwaard van Landschap Overijssel en de uiterwaard bij Haerst van Staatsbosbeheer.

Verhuizen is een zorgvuldig precisiewerk
Om er voor te zorgen dat we de meeste bollen meeverhuizen wordt op de huidige locatie een laag grond van 10-15 centimeter afgegraven. Deze grond wordt uitgewisseld met de grond van de nieuwe locaties langs de Vecht. Een hele operatie, want de meeste bollen bij de Ordelseweg staan in het talud van de sloot.

Natura 2000
De Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht is één van de 24 Natura 2000-gebieden in Overijssel waar kwetsbare natuur hersteld en versterkt wordt. In dit gebied gaat het vooral om het behoud en herstel van de Kievitsbloemhooilanden. Met het verplaatsen van de kievitsbloemen, behouden we deze bijzondere bloemen voor de streek en versterken we de bestaande natuur langs de Vecht.

De Vechtdal Verbinding
De verhuizing maakt deel uit van het project Vechtdal Verbinding. Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming op de provinciale wegen N340/N48 Zwolle-Ommen en N377 Lichtmis-Slagharen heeft de provincie Overijssel een pakket aan maatregelen ontwikkeld. Het afgelopen jaar hebben de ontwerpen definitief vorm gekregen in overleg met de betrokken partners in het gebied. Daarnaast zijn ter voorbereiding op de aanbesteding en uitvoering van de werkzaamheden een groot deel van de benodigde gronden en woningen aangekocht, kabels en leidingen verlegd. ProRail is al gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het viaduct over het spoor in het aan te leggen nieuwe tracé van de N340. De aanbesteding van het werk start in 2018 waarna de uitvoering in 2019 van start kan gaan.