Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Onderzoek toekomst van opvang zeehonden

30 juni 2017

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris van Dam van Economische Zaken ingestemd met het instellen van een wetenschappelijke commissie die advies gaat uitbrengen over de toekomst van de opvang van zeehonden. De commissie staat onder leiding van prof. dr. A.N. van der Zande (directeur-generaal RIVM) en bestaat verder uit vijf leden waarvan er twee uit het Verenigd Koninkrijk komen.

In Nederland zijn vijf locaties die zieke zeehonden opvangen. De commissie moet antwoord geven op de vraag wanneer en welke zeehonden in de toekomst nog opgevangen moeten worden en hoe die opvang er dan uit komt te zien. Het gaat daarbij om ecologische, dierziekte en dierwelzijnsaspecten. De commissie start op 1 september en komt binnen zes maanden met een advies. Er zijn nu ongeveer 10.000 zeehonden in Nederland, waarvan ruim 90% in de Waddenzee.