Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Noord-Holland steunt Unesco status Geopark Gooi en Vecht

27 dec 2016

De provincie Noord-Holland draagt € 52.500 bij om de Unesco-status Global Geopark voor de Gooi en Vechtstreek te bemachtigen. De regio Gooi en Vecht is geologisch, natuurwetenschappelijk en landschappelijk een waardevol gebied. Het Geopark hoopt met de Unesco status meer bewustwording te creëren bij bewoners en bezoekers over de bijzondere eigenschappen van het landschap, de natuur en de karakteristieke bebouwing voor bewoners en toeristen.

Geoparken zijn gebieden waar geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde op een integrale manier worden beheerd. Daarbij staan behoud, educatie en duurzame ontwikkeling centraal. De geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen de identiteit van het gebied.

De provincie Noord-Holland ziet het nut en belang van het Geopark-initiatief en steunt dit inhoudelijk en financieel. Noord-Holland draagt bij aan behoud en versterking van het landschap. Naast de provincie steunen ook gemeenten en andere stakeholders dit initiatief.

Het Geopark Gooi en Vecht huisvest drie gebieden die door de provincie als aardkundig monument zijn aangemerkt: het stuwwallengebieden van het Gooi; het Naardermeer en de Waver, Vecht en Aetveldsche Polder. Daarnaast omvat het nog enkele aardkundig waardevolle gebieden. Vanuit het oogpunt van aardkundig erfgoed is het daarmee een van de meest waardevolle gebieden in Noord-Holland.

Ons land kent tot nu toe één Global Geopark, de Hondsrug in Drenthe, dat deze status sinds 2013 in bezit heeft.