Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Nije Heawei Wijnjewoude teruggegeven aan de natuur

22 dec 2016

Aannemer Lolkema uit Oudeschoot heeft de laatste maanden van dit jaar gewerkt aan de Nije Heawei. De Nije Heawei in Wijnjewoude is sinds december 2016 ‘teruggegeven’ aan de natuur. Dit zorgt voor een positieve impuls van de natuur en recreatie in dit gebied rondom de N381.

Natuurcompensatie

Het Wijnjeterper Schar is sinds februari 2010 een Natura 2000- gebied. Door de ombouw van de N381 zijn maatregelen genomen die positief zijn voor natuur en recreatie. Waaronder het opnieuw inrichten van de Nije Heawei. Tussen beide parkeerplaatsen is het asfalt vervangen door een zandweg en zijn bermsloten gedempt. Een boerderij is gesloopt en de oorspronkelijke grondwaterstroom is hersteld. Dit komt ten goede aan de vegetaties en de waterkwaliteit. Ook is er geen barrière meer voor reptielen. In het gebied is een nieuw wandelpad en onderhoudspad aangelegd en zijn extra bankjes voor recreanten geplaatst om optimaal te genieten van het landschap. Zo is een maximale invulling gegeven aan de Natura 2000 doelstelling. Begin 2017 plaatst Lolkema nog twee slagbomen en egaliseren zij het wandelpad.

Gebiedsontwikkeling N381 Natuurlijk!
Project N381 is meer dan de aanleg van een weg. Provincie Fryslân pakt ook het gebied eromheen aan. Van het verbeteren van de verkeersveiligheid en het herinrichten van dorpskernen tot shared-space pleinen. Van het aanbrengen van natuurversterkende voorzieningen zoals ecologisch verantwoorde beplanting, vistrappen en faunapassages tot de aanleg van nieuwe recreatieroutes in het bos, door het land en over het water. Een overzicht van alle maatregelen in de omgeving van de N381 is te vinden via www.N381.frl.

Informatie
www.n381.frl , Twitter @projectN381 en Facebook.com/projectN381.