Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Geslaagde 1e groene vrijwilligersdag in Flevoland

11 sept 2017

Ruim 150 mensen die zich inzetten voor de natuur in Flevoland kwamen op 9 september 2017 bijeen in Natuurpark Lelystad. Daar werd voor de eerste keer de Groene vrijwilligersdag georganiseerd. Vrijwilligers van 21 natuurorganisaties deelden hun kennis tijdens diverse workshops. De dag werd georganiseerd door Landschapsbeheer Flevoland en Het Flevo-landschap.

Groene academie
Gedeputeerde Ad Meijer, met natuur en landschap in portefeuille, opende de Groene Vrijwilligersdag. Hij benadrukte het belang van vrijwilligers en riep op om ook jongeren te motiveren vrijwilligerswerk te doen. Meijer bepleitte het delen van kennis en praktische ervaring te bundelen in een groene academie. Directeur Martin Jansen van Het Flevo-landschap en Geert Gielen van Landschapsbeheer Flevoland gaven aan deze handschoen op te pakken.

Wilde Bijenlinie
In kleine groepen gingen de vrijwilligers op pad, verspreid over diverse workshops. Arie Koster, (stads)ecoloog, bioloog en imker hield een lezing over de wilde bij. Koster wordt gezien als dé expert op het gebied van bijvriendelijke inrichting van het openbaar groen. De keuze voor een lezing over de wilde bij was niet toevallig. Het gaat niet goed met de wilde bij. Er is een groot tekort aan kwalitatieve leefruimte, vooral op het platteland. Wilde bijen en hommels zijn van cruciaal belang voor de biodiversiteit van ons landschap.

Zij bestuiven 80% van alle planten in Nederland. Als zij verdwijnen, zal de variatie in ons voedselaanbod flink afnemen. Met name fruit en allerlei groenten worden dan niet meer bestoven. Landschapsbeheer Flevoland en Het Flevo-landschap werken namelijk samen aan het realiseren van een Wilde Bijenlinie. De Bijenlinie verbindt nieuwe en bestaande leefgebieden voor wilde bijen in heel Nederland. Ook in Flevoland. Het Flevo-landschap gaat nieuwe wilde bijen-plekken realiseren op hun terreinen en Landschapsbeheer Flevoland juist buiten deze gebieden.
vrijwilligers bijeen in natuurpark lelystad

Aanwezige organisaties
Er waren vrijwilligers van: de Zeisbrigade, IVN Flevoland, KNNV, Vogel- en Natuurwacht Flevoland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Floron, Stad en Natuur, Roggebotstaete, Het Flevo-landschap, Nederlandse bijenhoudersvereniging, Kerkuilen zuidelijk/ oostelijk Flevoland, Roofvogelwerkgroep, Noordoostpolder, Landschapsbeheer Flevoland, Padden en ringslanggroep Noordoostpolder, Faunabeheer Flevoland, Agrarische Natuurgebieden, Vogelbescherming, Sovon, Ravon, Cascadepark Almere en het Belevenissenbos Lelystad.