Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Experiment nieuw hamsterbeheer: naar een landbouw met meer biodiversiteit


26 okt 2017

In 2015 is het project Hamster op Eigen Benen (HOEB) van start gegaan. Uitgangspunt van dit onderzoeksproject is om een hamstervriendelijk gewasbeheer uit te testen dat voor boeren bedrijfseconomisch aantrekkelijk, en op grotere schaal toegepasbaar is. Extra aandacht is er voor de agrarische bedrijfsinpassing in het hamsterbeleid. Dus agrarisch natuurbeheer (ANLb) met oogsten.

Ondanks de enorme achteruitgang van de hamster (Cricetus cricetus) in het gehele verspreidingsgebied, lijken slechts weinig Europese landen echt daadkrachtig in te zetten op het behoud van de hamster. Ook in Nederland moest de soort eerst (bijna) uitsterven, voordat besloten werd om beschermingsmaatregelen te nemen. Alleen Frankrijk en Nederland, beide aangeklaagd bij de EU omdat de hamster dreigde uit te sterven, zijn op dit moment zeer actief met het nemen van beschermingsmaatregelen en het uitvoeren van onderzoek. In aangrenzend Belgi