Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Europees Parlement stemt in met wijzigingsvoorstel vergroening

6 juli 2017

Vanaf 2017 kunt u akkerranden die breder zijn dan 20 meter, ook opgeven voor ecologisch aandachtsgebied. De rand telt dan voor maximaal 20 meter mee voor de vergroeningsbetaling van de Basisbetalingsregeling. Wel moet de rand voor de hele opgegeven oppervlakte voldoen aan de voorwaarden voor ecologisch aandachtsgebied.

Wijzigingsvoorstellen vergroening
De Europese Commissie heeft in 2016 een aantal wijzigingsvoorstellen voor de vergroening opgesteld. Het Europees Parlement heeft half juni 2017 ingestemd met deze voorstellen. Op 30 juni is de verordening gepubliceerd. Nederland heeft besloten om het wijzigingsvoorstel voor de akkerranden al voor het aanvraagjaar 2017 te implementeren.

Meer informatie
Lees meer op onze informatiepagina Ecologisch aandachtsgebied 2017 .