Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Supermarkten: maak van duurzame melk ook een feest voor vogels, vlinders en bloemen

13 dec 2017

Gisteren maakte Albert Heijn bekend duurzaam geproduceerde melk te gaan verkopen. Vorige week namen Jumbo en Aldi een vergelijkbaar besluit. Vogelbescherming Nederland is blij met dit besluit van de supermarkten. In een open brief roept de organisatie de bedrijven op om óók bij te dragen aan het redden van weidevogels, insecten en wilde planten.

In het Nederlandse boerenland gaat de natuur, waaronder weidevogels, hard achteruit. Om deze trend te keren is een omschakeling in de landbouw noodzakelijk. Het besluit van de supermarkten om duurzaam geproduceerde melk te gaan verkopen, kan daar volgens Vogelbescherming aan bijdragen. In de open brief aan de supermarkten schrijft de organisatie: ‘Wat een fantastisch nieuws dat jullie duurzame melk en andere zuivelproducten gaan verkopen! Goed voor het milieu, het klimaat, de koe en natuurlijk de boer.’

Waar de supermarkten óók een belangrijke rol kunnen spelen, is het behoud van biodiversiteit op het platteland. Goede maatregelen voor milieu en koe dragen niet automatisch bij aan het redden van weidevogels. Vogelbescherming roept daarom in de open brief op om ‘van deze betekenisvolle stap ook een feest te maken voor de boerenlandvogels, vlinders, bijen en wilde planten’.

Er zijn intussen vele concrete maatregelen bekend die bijdragen aan het redden van de natuur in het boerenland, zoals hogere waterstanden, kruidenrijk grasland en laat in het jaar maaien. Vogelbescherming wil graag met de supermarkten en betrokken boeren samen erken om ervoor te zorgen dat er voor de vogels van het boerenland de juiste maatregelen worden genomen.

Het besluit van de supermarkten is mede een gevolg van de succesvolle campagne van milieudefensie.