Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Decentrale overheden presenteren gezamenlijke duurzame investeringsagenda

13 maart 2017

Om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen, slaan provincies, gemeenten en waterschappen de handen ineen. Zij presenteren een gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’.

Investeringen
Gemeenten, provincies en waterschappen investeren jaarlijks 28 miljard in wegen, openbaar vervoer, water, natuur en de bouw van huizen, sportaccommodaties en scholen. Vanaf 2018 gaan de decentrale overheden bij de besteding van dit geld investeren in energieneutrale, klimaatbestendige en circulaire oplossingen en toepassingen.

Knelpunten
De decentrale overheden dringen er bij het Rijk op aan een aantal knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen die een transitie naar duurzaamheid in de weg zitten. Zoals het toestaan dat waterschappen meer duurzame energie opwekken dan alleen voor eigen gebruik en het aanscherpen van het Europese emissiehandelssysteem, waardoor CO2-uitstoot duurder wordt; een stimulans voor duurzame energie.

Nationaal programma Energietransitie
De decentrale overheden vragen het nieuwe kabinet om de samenwerking aan te gaan en een Nationaal programma Energietransitie op te stellen. De betrokkenheid van het Rijk is belangrijk. De drie medeoverheden leggen hun aanbod na de verkiezingen neer bij de formateur.

Meer informatie over de gezamenlijke investeringsagenda en de oproep aan het Rijk staat op de website van Interprovinciaal Overleg (IPO).