Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Brakke natuur onder de rook van Amsterdam

21 juni 2017

De Houtrakpolder tussen Amsterdam en Haarlem krijgt 57 hectare bijzondere natuur. De provincie Noord-Holland trekt daar € 900.000,- voor uit. Deze natuur wordt onderdeel van het natuur- en recreatiegebied Noorderbos van Staatsbosbeheer.

Gedeputeerde Tekin: “Nu Staatsbosbeheer aan de slag gaat in de Houtrakpolder is dat een mooie kans om hier tegelijkertijd bijzondere natuur te realiseren. Dit is één van de zeldzame plekken in Noord-Holland voor brakke natuur en het zal bijdragen aan de biodiversiteit.”

Brakke natuur
De Houtrakpolder was oorspronkelijk een deel van het Oer-IJ dat onder invloed van de Zuiderzee zout was. Daardoor is de polder nu nog brak en komt er bijzondere natuur voor. Staatsbosbeheer wil de Westhoffplas in de polder uitbreiden en langs de Noorderweg een brakwatergebied aanleggen, dat vanuit Zijkanaal C brak water zal krijgen aangevoerd. Daarmee blijft de Houtrakpolder interessant voor planten en dieren die goed gedijen in een brakke omgeving, zoals heemst, blauwborst, steltlopers, lepelaars, kluten en zelfs garnalen. Staatsbosbeheer kan hiervoor bij de provincie € 900.000,- subsidie aanvragen.

Nieuw natuur- en recreatiegebied
De nieuwe natuur is een onderdeel van het natuur- en recreatiegebied in de Houtrakpolder. In deze 250 hectare grote polder gaat Staatsbosbeheer met de natuur aan de slag. Het gebied krijgt ook meer fiets- en wandelpaden. Daarmee ontstaat nieuwe mogelijkheden voor fietsers tussen Amsterdam, Haarlem en de veerdienst Spaarndam-Assendelft. De polder krijgt verder een voedselbos en er komt tijdelijke horeca op het Groene Schip. Dat is een 30 meter hoge terp waarin Afvalzorg bodemas van afvalenergiecentrales verwerkt. Het Groene Schip wordt afgedekt met de grond die uit de plassen komt en krijgt daarna een recreatieve functie.

De Houtrakpolder
De Houtrakpolder ligt in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, tussen het Noordzeekanaal en de Spaarndammerdijk in, tegen het Westelijk Havengebied aan. De polder dateert uit 1873. De polder valt binnen het recreatiegebied Spaarnwoude. Een groot deel van de polder is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland.