Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Binnenveldse Hooilanden: 286 hectare nieuwe natuur

20 april 2017

Eind maart klonk het startsein voor de inrichting van de Binnenveldse Hooilanden, een nieuw natuurgebied tussen Ede en Wageningen. 7 partijen zetten hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst. In september 2018 gaat de eerste schop in de grond. Vanaf 2021 kunnen inwoners, natuurliefhebbers en recreanten genieten van 289 hectare nieuwe natuur.

Onderdeel Gelders NatuurNetwerk
De Binnenveldse Hooilanden zijn onderdeel van het Gelders NatuurNetwerk. Het geheel aan nieuwe en bestaande natuur dat natuurgebieden in onze provincie met elkaar verbindt. In 2013 riep de provincie als beleidsmaker partners op om mee te denken over hoe we dit gebied kunnen vormgeven. Vereniging Mooi Wageningen en de Agrarische Natuurvereniging (ANV) meldden zich.

Beheer van 286 hectare bijzondere natuur
Waterschap Vallei en Veluwe voert de plannen uit. Uiteindelijke beheerders zijn de Stichting Mooi Binnenveld, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Staatsbosbeheer. Zij gaan zorgen voor het beheer van in totaal 286 hectare natuur. Een stuk natuur met een bijzondere ligging in het laagste deel van de Gelderse vallei waar een flinke kwelstroom aan de oppervlakte komt. Door deze unieke omstandigheden is de kans groot dat er bijzondere natuur zal ontstaan, zoals trilveen, blauwgrasland en dotterbloemhooiland.

Cultuurhistorie en recreatie
Naast die bijzondere natuur is er in de Binnenveldse Hooilanden ook ruimte voor cultuurhistorie en recreatie. Zo herstellen ze een deel van de historische loop van de beek de Kromme Eem, de Eemwal en veenstroompjes. Voor recreanten zit de plus in nieuwe wandel- en fietspaden, een vlonder, trekpont, vogelkijkscherm en parkeer- en picknickplekken.

Coöperatie Binnenveld Hooilanden
De lokale boeren hebben zich verenigd in de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden. Namens hen zegt Reijer Jochemsen: ‘De nieuwe natuur gaat ten koste van de landbouwgrond. Desondanks zijn de plaatselijke agrariërs niet langs de zijlijn gaan staan, maar hebben ze een plan ingediend om een deel van het gebied als natuur aan te kopen en te beheren. Zo kunnen we meepraten over wat er in dit bijzondere natuurgebied gebeurt en hoe we eventuele negatieve gevolgen voor de omgeving aanpakken. Van harte hoop ik dat er voor de hele omgeving een mooi natuurgebied ontstaat, waarin lokale boeren bijdragen aan beheer en onderhoud.’

Stichting Mooi Binnenveld
Uit Vereniging Mooi Wageningen is Stichting Mooi Binnenveld voortgekomen. Zij wil in de komende jaren als lokale organisatie bijzondere natuur gaan beheren. 'Wij zijn in staat om de betrokkenheid van inwoners enorm te vergroten,' meent Rob Janmaat van de stichting. 'Wij hebben al veel deskundigheid kunnen mobiliseren bij het opstellen van de inrichtingsschets voor de Binnenveldse Hooilanden. Nu gaan we voor minstens zoveel enthousiasme om het geld voor aankoop van de grond te werven.'

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer beheert tenslotte ook een deel van de nieuwe natuur. Rianne Roeters, gebiedsmanager Veluwe & Achterhoek: ‘Als grondeigenaar in de Binnenveldse Hooilanden vinden wij de samenwerking in en met de streek belangrijk. Staatsbosbeheer is een organisatie die midden in de maatschappij staat en wil staan. Daarnaast zorgt samenwerken voor draagvlak en een grote betrokkenheid van de omgeving. Het is fantastisch om gebruik te kunnen maken van de kennis en energie die er in dit gebied is. De komende tientallen jaren zal iedereen die hier fietst en wandelt het gebied zien ontwikkelen.'