Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Benoeming nieuwe voorzitter raad van toezicht van Staatsbosbeheer

3 okt 2017

Mevrouw mr. C. M. Insinger is door minister Kamp van Economische Zaken benoemd als voorzitter van de raad van toezicht van Staatsbosbeheer. De benoeming gaat in op 1 januari 2018 en geldt voor 4 jaar. Mevrouw Insinger is de opvolger van mevrouw I. Brakman die haar werkzaamheden beëindigt, omdat haar wettelijke zittingstermijn is verstreken.

Mevrouw Insinger (52) is nu ook onder meer lid van de raad van commissarissen van de Volksbank NV, van Vastned Retail NV en van PZEM NV (voorheen Delta NV). Deze functies zal zij combineren met het voorzitterschap van de raad van toezicht van Staatsbosbeheer.

Met ingang van 1 januari 2018 zijn mevrouw dr. M.E.M. Doorewaard, de heer ir. W. Draijer, de heer mr. G.J. Jansen en mevrouw ir. J.G. Stokkers herbenoemd als lid van de raad van toezicht.

Staatsbosbeheer is het groene nutsbedrijf van Nederland en ontwikkelt en beschermt het groene erfgoed van ons land.