Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Aanvalsplan landschap: alle overheden zijn nu aan zet

25 jan 2017

“Het wordt tijd dat het landschap de waardering krijgt die het verdient". Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) nam op woensdag 25 januari het aanvalsplan om het Nederlandse landschap te redden in ontvangst uit handen van Natuurmonumenten. Onze unieke Nederlandse landschappen staan onder druk door de intensieve landbouw, infrastructuur en bebouwing op ongeschonden plekken als de kust. Reden voor Natuurmonumenten om samen met haar achterban de aanval in te zetten met de campagne ‘Bescherm ons Nederlandse landschap’. De campagne is ook vandaag gestart met een handtekeningenactie.

Samen de schouders eronder
Tijdens de overhandiging beaamde staatssecretaris Van Dam dat het landschap niet verloren mag gaan. Nu het aanvalsplan is gepresenteerd, is niet alleen de Rijksoverheid aan zet maar ook de Tweede Kamer, provincies, gemeenten en waterschappen. Natuurmonumenten roept hen op om de regie te nemen om de wensen, ideeën en zorgen van haar achterban uit te werken en onze unieke landschappen te beschermen. Natuurmonumenten hoopt dat dit signaal uitmondt in actieve landschapsbescherming, waarin overheden gezamenlijk zullen optrekken. Hier zal Natuurmonumenten de overheden toe blijven aanmoedigen en zelf ook samen met haar achterban aan werken.

Aanvalsplan
Andere punten uit het aanvalsplan zijn: economische activiteiten zoals bedrijventerreinen, infrastructuur en woningbouw moeten volledig gecompenseerd worden op het gebied van natuur. Water, natuur en landbouw moeten veel meer in samenhang benaderd worden. Een belangrijk aandachtspunt is dat burgerinitiatieven de ruimte krijgen in het vergroenen, mooier en prettiger maken van hun eigen leefomgeving. Nu ervaren mensen de overheid eerder als een remmende kracht. Marc van den Tweel: ”Tijdens onze streekconferenties op zeven plekken door hee Nederland van het afgelopen jaar, werd telkens pijnlijk duidelijk dat burgers van alles willen doen, maar hun landschap niet kunnen redden zonder hulp van de overheid.

Landschapsbescherming in wetgeving verankeren
Een van de vierentwintig punten uit het aanvalsplan is goede bescherming en een regierol voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu. ,,Gezien de Omgevingswet en omgevingsvisies die in de maak zijn, zou landschapsbescherming daar uitstekend een plek in kunnen krijgen. Natuurmonumenten houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en neemt de zorgen van haar achterban daarin mee”, aldus Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten.