Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


77 miljoen voor ontwikkeling Oostelijke Vechtplassen

7 dec 2017

Overheden, recreatieondernemers, beheerders en gebruikers investeren de komende 10 jaar ruim 77 miljoen euro in de Oostelijke Vechtplassen. Daarmee wordt het gebied in Noord-Holland en Utrecht ontwikkeld tot een aantrekkelijk en toegankelijk gebied waar mensen graag wonen, werken en recreëren en waar recreatie en natuur goed samengaan en elkaar versterken. Het plan werd vandaag bekrachtigd met het zetten van 21 handtekeningen onder het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Mariëtte Pennarts was namens de provincie Utrecht aanwezig om te tekenen.

Gezamenlijke aanpak
De Oostelijke Vechtplassen (waar de Loosdrechtse Plassen deel van uitmaken) vormen een prachtig gebied waar natuur, cultuurhistorie en recreatie voortdurend met elkaar te maken hebben. Betrokken overheden in het gebied, recreatieondernemers, beheerders en gebruikers hebben de handen ineen geslagen om te werken aan uitdagingen rondom kwaliteit en beheer van natuur, water en openbare ruimte. De gezamenlijke aanpak staat beschreven in het gebiedsakkoord.

Het akkoord behelst onder andere het herstel van legakkers, een voornemen om 800 ha nieuwe natuur aan te leggen en faunapassages om de natuurgebieden met elkaar te verbinden. Ook de waterkwaliteit in dit gebied wordt verbeterd. Bovendien is het de bedoeling de kwaliteit van de openbare ruimte en publieke voorzieningen in het gebied te verbeteren. Daarnaast wordt de waterkwaliteit in een deel van de plassen verbeterd en het grote baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen aangepakt. Dit alles moet uiteindelijk ook leiden tot een economische impuls voor de watersportsector.

De ondertekenaars van het Gebiedsakkoord zijn:

De provincies Noord-Holland en Utrecht
De gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht en Hilversum
Waternet
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Het Plassenschap Loosdrecht e.o.
De Regio Gooi en Vechtstreek
De Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten
Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland
Vereniging Hiswa
Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (Recron)
Koninklijk Nederlands Watersportverbond (KNWV)
Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek
Vechtplassencommissie
Toeristische Kanobond Nederland (TKBN)
Belangenvereniging Eerste Loosdrechtse Plas (BELP)
Vereniging Kievitsbuurten

Een aparte steunbetuiging wordt ondertekend door:

Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren en
De ANWB