Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


24,4 miljoen extra investering voor realisatie Natuurnetwerk Krimpenerwaard

12 okt 2017

De provincie Zuid-Holland doet een extra investering van €24,4 miljoen voor de realisatie van het Natuurnetwerk Krimpenerwaard. De aangepaste realisatiestrategie van de stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard kan daarmee uitgevoerd worden.

Gedeputeerde Han Weber: “Het is een stevig bedrag, maar met de nieuwe strategie hebben we helderheid naar de agrariërs en zorgen we voor een belangrijke versnelling van de uitvoering en daarmee van onze natuur- en weidevogeldoelen.”

Zelfrealisatie
Betrokken agrariërs die via zelfrealisatie bij willen dragen aan de natuur-, water- en bodemdaling doelstellingen wordt op grond van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) nu investeringsruimte geboden. Dit maakt het voor hen makkelijker om hun bedrijf te kunnen omvormen naar een natuur inclusief bedrijf. Dit vormt een belangrijke bijdrage aan duurzame landbouw en past in de Strategische Visie voor de Krimpenerwaard van Riek Bakker. Hiermee wordt ook de realisatie van weidevogeldoelstellingen versneld.

Met de betrokkenen die niet kiezen voor zelfrealisatie kunnen middels deze investering afspraken gemaakt worden om uitgekocht te worden tegen een volledige schadeloosstelling. Deze aangekochte gronden komen vervolgens ook weer beschikbaar voor een natuurinclusief bedrijf.

Voorwaarden
De provincie stelt wel enige voorwaarden. Zo moet de gemeente Krimpenerwaard een bestemmingsplan voorbereiden en vaststellen dat de realisatie van natuur- en waterdoelen planologisch mogelijk maakt en het Hoogheemraadschap moet een besluit nemen dat realisatie van het natuurnetwerk waterstaatkundig mogelijk maakt. Volgens de nieuwe planning van de stuurgroep zal het netwerk in 2021 gerealiseerd zijn.