Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Weidevogelstand Overijssel blijft om aandacht vragen

8 mrt 2018

Uit het weidevogelmeetnet van de provincie blijkt dat de kleinere zangvogels als gele kwikstaart en graspieper zich goed weten te handhaven. De grotere weidevogels zoals kievit en grutto blijven achteruitgaan.

Ditzelfde beeld komt ook uit de kartering van de IJsseldelta. In 10 jaar is hier 38% van de grutto's en 40% van de kieviten verdwenen. Concentraties van deze soorten komen nu vooral voor in gebiedsdelen waar in een groter aaneengesloten gebied boeren meedoen met beheerovereenkomsten. Zij krijgen betaald voor het later maaien van grasland en het maken van plas-dras randen.

In het 3e Overijssels Feit van 2018 leest u meer over de weidevogelstand in Overijssel.