Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Tiny Forest verbindt buurt met natuur

12 sept 2018

De provincie Noord-Brabant gaat 7 gemeenten helpen om Tiny Forests (mini bossen) aan te leggen. Dit zijn dichtbegroeide, inheemse bossen ter grootte van een tennisbaan, die grotendeels worden onderhouden door buurtbewoners.

Het initiatief komt voort uit een oproep van het IVN om samen minibossen te realiseren. IVN kan met financiering van de postcodeloterij één gemeente ('s-Hertogenbosch) in Brabant helpen met de aanleg van 4 Tiny Forests. In totaal gaven nog 7 Brabantse gemeenten aan interesse te hebben: Boxtel, Breda, Dongen, Halderberge, Helmond, Oss en Roosendaal.

Meer Tiny Forests
De provincie staat achter het initiatief omdat de Tiny Forests bijdragen aan een gezonde, klimaatbestendige en groene leefomgeving. Daarom verleent de provincie een subsidie van € 150.000,- die ervoor zorgt dat alle 8 gemeenten hun plannen kunnen realiseren. De subsidie draagt bij aan de aanleg van minimaal 18 Tiny Forests: 4 in 's-Hertogenbosch en minimaal 14 in de andere gemeenten.

Goed voor mens en milieu
De provincie Noord-Brabant zet in op bescherming en ontwikkeling van de Brabantse natuur en het landschap. De komst van Tiny Forests sluit hier uitstekend bij aan. De minibossen vormen niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook een gezonde verblijfplaats voor mensen. Kinderen leren in het 'buitenlokaal' over de Nederlandse natuur en buurtbewoners kunnen elkaar ontmoeten op een prettige en gezonde plek. De bossen stimuleren biodiversiteit en bieden ook kansen om klimaatproblemen tegen te gaan.