Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Meer groen bouwen in Overijssel

12 juni 2018

Natuur moet een onderdeel worden van de bouw. Dat vinden bedrijven, provincie en maatschappelijke organisaties in Overijssel. Voor groen bouwen bestaan al veel toepassingen zoals bee-bricks voor bijen. Groen bouwen is een van de speerpunten in Natuur voor Elkaar, de natuurvisie die de provincie Overijssel en maatschappelijke partners samen hebben ontwikkeld.

Vertegenwoordigers van de bouwsector, gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties, VHG (vereniging van hoveniers en groenvoorzieners), Het Oversticht, ecologische adviesbureaus, Natuur en Milieu Overijssel, Vogelbescherming Nederland en de provincie Overijssel kwamen op 5 juni in Zwolle bij elkaar om over groen bouwen te praten. Tijdens de bijeenkomst bleek dat er al veel praktische toepassingen bestaan voor natuurinclusief bouwen. Bij nieuwbouw en in bestaande gebouwen kunnen direct nestplaatsen voor vogels en vleermuizen worden ingebouwd. Voor zwaluwen bestaan er bijvoorbeeld speciale gevelstenen. Nieuwe groenvoorzieningen kunnen kleurrijke bloemenweides en boomgaarden worden die bijvoorbeeld dieren en insecten aan trekken.

Bij de bouw of aanpassing van bruggen, wegen en kanalen kunnen bloemenranden, ecopassages en het herstellen van bomenranden ingepast worden. Maar niet alleen bij nieuwbouw, ook bij bestaande bebouwing zijn er allerlei toepassingen om meer planten en dieren in de buurt te krijgen. De geveltuintjes die sinds kort in Zwolle te zien zijn, zijn daar een goed voorbeeld van.

Hester Maij, gedeputeerde natuur: “Bij natuur denken we al gauw aan bossen en heide. Maar natuur is veel breder en ook te vinden en te beleven in steden en dorpen. We willen in Overijssel zorgen voor meer groen in de bebouwde omgeving. Dat is goed voor planten en dieren maar ook om de veranderingen in ons klimaat op te vangen die steeds vaker leiden tot tropische temperaturen en heftige stortbuien. En natuur dicht bij huis draagt bij aan het welzijn van mensen. Met zoveel uiteenlopende partijen in Overijssel die hier samen mee aan de slag gaan hebben we een goede start voor groen bouwen gemaakt.”

Elkaar versterken
Tijdens de bijeenkomst constateerden de partners dat er veel kansen liggen voor samenwerking. Zo kan praktische kennis van Vogelbescherming Nederland en de VHG heel goed gecombineerd worden met bouwopdrachten van projectontwikkelaars, gemeenten of woningcorporaties. De inspiratiesessie was een aftrap. Binnenkort vinden vervolggesprekken plaats om te onderzoeken waar de partners binnen Natuur voor Elkaar mogelijkheden voor groen bouwen kunnen oppakken. Het echte werk moet overal in Overijssel gaan plaatsvinden, samen met bewoners, bedrijven en overheden.

Heeft u vragen over natuurinclusief bouwen? Of kent u mooie voorbeelden van natuurinclusief bouwen in Overijssel? Help ons de goede praktijken te verzamelen en delen!

Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bellen kan ook: Jessica Winter, 038 499 80 55, of Laura van Heeswijk, 038 499 83 15.

In Overijssel werken vele partners samen aan de natuur om deze te beleven, benutten en beschermen. Hoe doe jij mee?