Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Meer dan 1,2 miljoen amfibieën overgezet

5 dec 2018

In heel Nederland worden in het voorjaar tijdens de amfibieëntrek door honderden vrijwilligers amfibieën de straat overgezet. Hierdoor wordt voorkomen dat ze worden doodgereden. Uit gegevens van Padden.nu blijkt dat in de afgelopen tien jaar meer dan 1,2 miljoen dieren veilig naar de overkant zijn geholpen. De overzetresultaten laten wel zien dat het aantal gewone padden in Nederland afneemt.

In het voorjaar verlaten miljoenen amfibieën hun plekje waar ze overwinterd hebben en gaan op zoek naar een geschikt water om zich voort te planten. De kans is groot dat ze in ons dichtbevolkte land op hun route wegen moeten oversteken. De meeste amfibieën trekken in het donker, net na de schemering. Dit valt samen met de spits, wat vaak voor veel slachtoffers zorgt. Gelukkig zijn er in Nederland honderden vrijwilligers actief die de dieren op de grootste knelpunten helpen veilig over te steken. Het grootste deel van deze vrijwilligers is via werkgroepen aangesloten bij het platform Padden.nu.

Achteruitgang gewone pad
De gewone pad is veruit de meest algemene soort op de overzetlocaties. Onder de in totaal 1,2 miljoen overgezette amfibieën, bevinden zich iets meer dan een miljoen gewone padden. Hoewel dit een enorm aantal is, is er wel een zorgelijke ontwikkeling zichtbaar de laatste tien jaar. Trends die zijn berekend op basis van de overzetresultaten, laten namelijk een matige afname zien voor de gewone pad. Hoewel de oorzaak niet éénduidig is, worden verlies van leefgebied, sterfte door verkeer, intensivering van de landbouw en klimaatopwarming als mogelijke oorzaken genoemd. Ook in andere landen in Europa (onder andere Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk) wordt een afname van de gewone pad geconstateerd over de laatste decennia. Hoewel het nog steeds een zeer algemene soort is, kan een verdere afname grote invloed hebben op het gehele ecosysteem. De gewone pad vormt namelijk voedsel voor veel andere dieren en eet zelf op haar beurt spinnen, muggen, slakken en andere ongewervelden.

Tien jaar Padden.nu
Dit jaar bestaat Padden.nu tien jaar. Ter ere van dit jubileum was tijdens de RAVON-dag op 10 november een parallelprogramma over Padden.nu. Er waren diverse lezingen zoals over de trends, amfibieëntunnels en uittreedvoorzieningen in kolken. Samenvattingen van de lezingen op deze dag zijn te vinden op www.ravon.nl/ravondag. Het onderzoek wordt gesteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds.