Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Je eigen uitzicht groen maken, het kan

4 okt 2018

Johan Homan viel het als bewoner van de Rijksstraatweg in Twello (gemeente Voorst) op dat het stuk straat waarin hij woont, veel minder groen is dan de rest van de straat. Hij polste een paar buren, die het met hem eens waren dat het beter kon. Vervolgens schreef hij de provincie Gelderland aan, omdat het een provinciale weg is. Er volgde een gesprek en al na een paar weken ging de schop in de grond. Stenen werden verwijderd en nu ligt er aarde waarop nieuw groen zal worden aangeplant.

Plant in plaats van steen
Johan is er tevreden mee. ‘Het was geen mooi beeld, al dat steen. Bovendien kan het regenwater niet weg en kunnen planten niet groeien. Ook denk ik dat automobilisten harder rijden in een stenige omgeving. Vergroening levert op alle punten een verbetering op.’

Snelle actie
Homan is blij dat de provincie het zo voortvarend oppakte. ‘Ze kwamen al snel kijken en wilden wel aan de slag. Ik heb bij straatgenoten een briefje in de bus gedaan met de vraag wie bezwaar had. Daar kwamen een paar reacties op, en met die mensen is in de plannen rekening gehouden. Daar is soms een stukje steen blijven liggen om als parkeerplaats te fungeren. Verder gaat de provincie een beplantingsvoorstel doen.’

Alleen applaudisseren
Ben Roeterd van de gemeente Voorst, waarin de kern Twello pas is uitgeroepen tot groenste van Nederland, is ook heel blij met de aanpak. ‘We weten wel dat we veel meer moeten doen met groen, maar dat is vaak trekken en duwen. Nu kwam het van onderaf, van een bewoner zelf. De provincie pakte het voortvarend op en wij hoefden alleen maar te applaudisseren.’

Groenste dorp
Achteroverleunen is echter niet iets voor Roeterd. ‘Ik wil dat het vergroenen een doorgaande trend wordt, helemaal nu we ook voor de Europese titel van groenste dorp gaan. We hebben de operatie steenbreek hoog op de agenda, waar dit al een prachtig voorbeeld van is. Stenen eruit, planten erin en zoveel mogelijk bomen!’ zegt de senior beleidsmedewerker groen, natuur & landschap.

Van onderaf makkelijker
Roeterd ziet graag meer initiatief van onderaf. ‘We moedigen inwoners van harte aan. Het lijkt soms makkelijker om iets van onderaf gedaan te krijgen dan van bovenaf. Oké, nu waren er ook wel mensen tegen, maar ik denk dat steeds meer mensen het belang van groen gaan inzien.’

Klimaatbestendig
De provincie ziet ook graag meer groen, omdat bewezen is dat het verkeersremmend werkt als straten er groen uitzien. Bovendien kost het minder in onderhoud, houdt groen minder hitte vast en vangt het regenwater op. In het kader van klimaatverandering allemaal prés. We willen op meer plekken langs provinciale wegen steen vervangen door groen. Dat doen we op ’t moment dat er (groot) onderhoud wordt verricht aan deze wegen. Wilt u zelf een bijdrage leveren aan een groenere buurt? Kijk dan op www.operatiesteenbreek.nl.