Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Informatieavond Voedselbos Eemvallei Zuid

30 mei 2018

Dit najaar start de aanleg van Voedselbos Eemvallei Zuid in Almere Oosterwold. Met een oppervlak van 30 hectare wordt dit het grootste voedselbos van Europa. Wat in 2014 begon als een gezamenlijk initiatief van stichting Voedselbosbouw Nederland (VBNL) en Natuur en Milieufederatie Flevoland is sindsdien uitgegroeid tot een icoon van verzoening tussen natuur, stad en landbouw. Voedselbosbouw Nederland, Staatsbosbeheer, Natuurboerderij Vliervelden en Speelwildernis Het Buytenwold maken van Eemvallei Zuid een uniek natuurgebied. Een gebied waar bewoners en bezoekers straks naar hartenlust kunnen vertoeven, spelen en plukken. Met zijn voedselbos, kruidenrijke graslanden, struweelhagen en ruigtevelden vormt Eemvallei Zuid voor de natuur bovendien op termijn een belangrijke stapsteen tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold.

14 juni 2018
Deze weken leggen we de laatste hand aan het definitief ontwerp van het Voedselbos Eemvallei Zuid. Daarom nodigen de projectpartners iedereen uit om eens aan de plannen te komen snuffelen. Op donderdagavond 14 juni 2018 om 19.30 uur vindt in het Buitencentrum Almeerder Hout een eerste open informatieavond plaats over Voedselbos Eemvallei Zuid. Bent u benieuwd naar wat een voedselbos nou eigenlijk is? Hoe dit specifieke voedselbos eruit komt te zien of hoe u iets aan het voedselbos kunt bijdragen? U bent van harte welkom.

21 juni 2018 technische vragen
De informatieavond van 14 juni 2018 is helemaal gewijd aan de opzet en inhoud van de beoogde Nieuwe Natuur (o.a. het voedselbos) in Eemvallei Zuid. Voor de beantwoording van ‘technische’ vragen met betrekking tot de ruimtelijke ordening van de Eemvallei Zuid in Oosterwold organiseren de projectpartners een apart spreekuur voor omwonenden op donderdagavond 21 juni 2018, wederom in het Buitencentrum Almeerder Hout. Op dit spreekuur kunnen huidige en toekomstige bewoners van Oosterwold terecht voor alle vragen over ontsluitingswegen, wadi’s, erfafscheidingen, enzovoorts, in relatie tot het openbaar groengebied Eemvallei Zuid.