Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Groene Hart door Rijk geselecteerd voor regiodeal bodemdaling

16 november 2018

Het Groene Hart heeft een veenbodem en kampt daardoor met een zakkende bodem. Complexe materie die vraagt om gezamenlijke en lange-termijn inzet van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen. Vandaag maakte de Rijksoverheid bekend dat zij het voorstel van acht overheden uit de regio accepteert om samen te werken aan deze bodemproblematiek en de toekomst van het Groene Hart. Het Rijk investeert 10 miljoen in de aanpak van bodemdaling.

Alphen aan den Rijn, Gouda, Woerden, provincie Zuid-Holland, provincie Utrecht en de hoogheemraadschappen van Rijnland, De Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard dienden het voorstel gezamenlijk in. De partijen zijn zeer verheugd over het sluiten van de zogeheten regiodeal. Hilde Niezen, wethouder in Gouda en bestuurlijk trekker van deze regiodeal: “Bodemdaling is een van de grootste uitdagingen in de regio. In het Groene Hart willen en kunnen we veel maar de Rijksoverheid is een essentiële partner. Niet alleen vanwege de financiële ondersteuning maar ook om het onderwerp landelijk en internationaal te agenderen en om belemmerende wet- en regelgeving aan te passen.”

Kansen voor nieuwe projecten
Volgens Niezen kijken de partijen uit naar de ondertekening van de regiodeal maar vooral naar de uitvoering. “Wij staan in de startblokken om aan de slag te gaan en zien kansen voor nieuwe projecten, bijvoorbeeld rondom innovatieve methoden voor nieuwbouw of het aanleggen van wegen, het opzetten van een kenniscentrum rondom bodemdaling, onderwaterdrainage in de landbouwsector of het experimenteren met nieuwe teelten.”

Aanpak bodemdaling noodzaak
Het Groene Hart heeft een veenbodem en kampt daardoor met een zakkende bodem – op sommige plekken zakt de bodem zelfs met enkele centimeters per jaar. Dit heeft grote negatieve gevolgen voor onder meer de funderingen van woningen en bedrijfspanden, voor het cultuurhistorisch erfgoed, voor het onderhoud van wegen en rioleringen, voor het niveau van de CO2-uitstoot en voor het gebruik van landbouwgronden. De kosten van bodemdaling zijn door het Planbureau voor de Leefomgeving becijferd op miljarden. Complexe materie dus die vraagt om een gezamenlijke en lange-termijn inzet van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen.

Vervolgproces
Gesprekken met het Rijk over de concrete invulling van de regiodeal gaan nu plaatsvinden. De ondertekening van de concrete deal wordt verwacht in het voorjaar van 2019.
In totaal zijn er in Nederland 88 voorstellen ingediend voor een regiodeal. Daarvan zijn er 12 geselecteerd voor het vervolg. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.