Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Gids Gezonde Leefomgeving biedt kansen voor een gezonde omgeving

15 feb 2018

Op de drukbezochte 'Alles is gezondheid'-conferentie werd op woensdag 7 februari een nieuwe website gelanceerd die nauw verwant is aan de Atlas Leefomgeving. De Gids Gezonde Leefomgeving is een website voor iedereen die aan de slag wil met het gezonder inrichten van de leefomgeving. De gids biedt instrumenten en werkvormen om samen te werken aan een gezonde leefomgeving.

Het wordt steeds drukker in het stedelijk gebied. Niet alleen de vier grote steden verwachten een bevolkingsgroei van soms meer dan twintig procent richting 2030, ook de meeste middelgrote gemeenten blijven groeien. Dit legt veel druk op de ruimte in de stad voor mens en natuur, en daarmee ook op de gezondheid van mens en natuur.

Omgevingswet
De Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking treedt, biedt kansen om direct aan de slag te gaan met de inrichting van een gezonde leefomgeving. De Omgevingswet is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving en brengt allerlei thema’s samen zodat een integrale visie en beleid kunnen ontstaan. Denk hierbij aan thema’s die in de Atlas Leefomgeving worden gepresenteerd, zoals geluid, veiligheid, natuur en water. Die integrale visie zorgt dat er win-win-situaties ontstaan. Zoals groene geluidswallen die bijdragen aan een reductie van geluid, maar ook de omgeving een prettiger aanzien geven. Of van de rijbaan gescheiden fietspaden die de veiligheid van de fietsers verhogen, en daarmee meer mensen stimuleren om de fiets te pakken.

Houvast van begin tot eind
De Gids Gezonde Leefomgeving bevat allerlei praktijkvoorbeelden en handvatten om gezondheid mee te wegen in het omgevingsbeleid. De leefomgeving moet immers gezond en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen en ontmoetingen, en prettig zijn om in te wonen. De gids geeft houvast voor het hele proces van verantwoording (waarom aan de slag met een gezonde leefomgeving?) tot aan de planvorming (van idee tot realisatie).

Uit de praktijk en instrumenten
De gids biedt allerlei praktijkvoorbeelden van hoe gezondheid kan worden meegenomen in de inrichting van de leefomgeving. Er staan diverse links naar websites met praktijkverhalen, maar ook uitleg van factoren die mee of juist tegen kunnen werken in de praktijk. De gids brengt ook praktijkverhalen in beeld waarin een aantal projecten worden toegelicht aan de hand van filmpjes. Bijvoorbeeld de Healthy Urban Boost toegepast in Utrecht en de Quickscan Gezonde Leefomgeving van de Provincie Gelderland en GGD’en. Ook op het gebied van implementatie zijn diverse instrumenten te vinden die kunnen helpen om het doel van een gezonde leefomgeving te bereiken.

Relatie met de Atlas Leefomgeving
De gids geeft bij gezondheid in beeld tips voor het verbinden van data over leefomgeving en gezondheid. Voor een gezond plan is ook een goed beeld van de lokale situatie nodig. De Atlas Leefomgeving helpt daarbij, evenals diverse gezondheidsdata die beschikbaar zijn. De Atlas geeft kaarten weer die laten zien wat de status is van de leefomgeving. Door inzicht in de meest recente status komen verbeterpunten naar boven. Een voorbeeld: de kaart van het stedelijk hitte-eiland effect geeft weer welke plekken in een stad het warmst blijven gedurende de nacht na een hete dag. Het is goed om bij herinrichting van een locatie of bij nieuwbouw rekening te houden met dit effect. Bijvoorbeeld door maatregelen te treffen die ’s nachts de temperatuur verlagen of zorgen dat kwetsbare bevolkingsgroepen zoals senioren hier niet ’s nachts verblijven. De Atlas Leefomgeving helpt dus om gezondheidsrisico’s te ontdekken, en de Gids Gezonde Leefomgeving biedt houvast om deze risico’s aan te pakken. Samen sterk dus!

Bekijk de Gids Gezonde Leefomgeving