Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Gezamenlijke ambitie Nationaal Park Heuvelrug onderstreept

26 jan 2018

De hele Heuvelrug, van Gooimeer tot Grebbeberg, ondergebracht in één groot Nationaal Park waarmee de bijzondere natuur beschermd en ontwikkeld wordt. Dat is de gezamenlijke ambitie van de samenwerkende gemeenten, terreinbeheerders, belangenverenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers en provincie Utrecht. Donderdag 25 januari werd de intentieovereenkomst ondertekend waarmee diverse partijen de ambitie voor een vernieuwd en groter Nationaal Park Heuvelrug omarmen.

“Het gezamenlijke streven om de natuur het landschap en erfgoed te beschermen en verder te ontwikkelen wordt hiermee onderstreept", aldus gedeputeerde Mirjam Maasdam. Ook voorzitter van het Nationaal Park, Janine Caalders is blij met de ondertekening: “Dit is een volgende belangrijke stap voor de toekomst van het Nationaal Park Heuvelrug.”

Planning
Het initiatief om te komen tot één aaneengesloten Nationaal Park Heuvelrug komt uit het gebied zelf. Vanaf 2016 is gezamenlijk gewerkt aan de plannen voor het realiseren van deze ambitie. Bijeenkomsten, gesprekken en een aantal onderzoeken hebben geleid tot de Samenwerkingsagenda die de koers aangeeft voor de verdere ontwikkeling van het Nationaal Park. In de periode tot de zomer wordt deze verder aangescherpt. Hierbij worden tevens de individuele, particuliere terreineigenaren betrokken om met hen tot afspraken te komen over het Nationaal Park Heuvelrug. Daarna volgt besluitvorming door gemeenteraden, provinciale staten en besturen. Dat vormt de start van de hernieuwde samenwerking.

Utrechtse Heuvelrug
De Heuvelrug is het op één na grootste bosgebied van Nederland. Samen beslaan de Heuvelrug en haar flanken circa 40.000 hectare, met afwisselend loof- en naaldbossen, heidevelden, waardevol cultuurlandschap, uitgestrekte weiden en cultureel erfgoed. Het zuidelijk deel van de Heuvelrug, (ca. 10.000 hectare), vormt sinds 2003 het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug: één van de drie meest bekende Nationale Parken van Nederland. De ambitie is ook het noordelijke deel richting Gooimeer onder te brengen in één groot Nationaal Park