Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Flevoland steunt minister in pleidooi voor pulskorvisserij

29 jan 2018

Provincie Flevoland ondersteunt de lobby vanuit Den Haag en Europa om het debat over pulskorvisserij positief te beïnvloeden. Dat heeft gedeputeerde Jan-Nico Appelman gezegd tijdens de laatste Statenvergadering.

Tegenslag voor Urker vissers
Onlangs besloot het Europees Parlement tot een verbod op de pulskorvisserij, waarbij vissen worden gevangen met behulp van elektriciteit. In Nederland wordt veelvuldig gebruik gemaakt van deze technologie. Het verbod is met name ook een grote tegenslag voor Urker vissers, die veel geld in de pulskorvisserij hebben geïnvesteerd. Appelman noemde de uitkomst in de vergadering ‘zeer teleurstellend’. Toch had hij het besluit wel aan zien komen. “In de afgelopen tijd is er natuurlijk een zeer intensieve tegenlobby op gang gekomen. Onderzoek heeft echter wel uitgewezen dat pulskorvisserij zowel een economische als een ecologische vooruitgang is.”

Provincie brengt sociaal-economische gevolgen in beeld
De provincie is betrokken bij verschillende overlegorganen waar het thema aan de orde komt, zoals het Bestuurlijk Platform Visserij en the Conference of Periphal Maritime Regions (CPMR). “Zelf ben ik lid van de Marine Resources Group. Vorige week was ik in Denemarken voor een CPMR-bijeenkomst,” aldus Appelman. “Daar hebben we besproken welke acties wij kunnen ondernemen rond het verbod. Binnen het Bestuurlijk Platform Visserij willen we ook de sociaal-economische gevolgen van het besluit in beeld brengen en meenemen in de lobby.”

Appelman ondersteunt lobby minister in Europees Parlement
Appelman verwees in zijn antwoord ook naar de besloten gesprekken die in maart worden gevoerd tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad. “Daar komt hopelijk een compromis uit.” Appelman stelde dat Flevoland de verantwoordelijkheid bij het driegesprek aan de minister laat. “Dat heeft zij ons ook uitdrukkelijk gevraagd. Maar het mag duidelijk zijn dat de provincie via allerlei netwerken en instrumentaria de lobby van de minister en de beïnvloeding in het Europees Parlement ondersteunt. Dat blijven we de komende weken en maanden ook doen.”