Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Flevoland sluit zich aan bij nationale bijenstrategie

20 sept 2018

Op 20 juni 2018 is door Provinciale Staten (PS) unaniem een motie aangenomen, waarin het college werd verzocht de nationale bijenstrategie te ondertekenen. Een eerste stap is al gemaakt. Bij de baanverdubbeling van de Gooiseweg zijn de bermen en nabijgelegen bosranden bijvriendelijk ingericht. Natuur, landbouw en tuinbouw zijn afhankelijk van bijen en andere bestuivers, zoals hommels. Daarom is het belangrijk dat het aantal bijen(populaties) niet verder afneemt, maar groeit. Samen met natuurbeschermingsorganisaties en land- en tuinbouworganisaties maakt de Rijksoverheid daarvoor een nationale bijenstrategie. Meer informatie over de nationale bijenstrategie vindt u op de website van de Rijksoverheid.