Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Erkenning en nieuwe samenwerking door natuurprijs Groene Kroon

14 mei 2018

De provincie Utrecht loofde in 2017 voor het eerst een natuurprijs uit voor groene initiatieven of ideeën die bijdragen aan de versterking van de biodiversiteit: de Groene Kroon. Hoe gaat het nu met de winnaars, de gemeente Amersfoort en de Buurjongens?

De provincie heeft natuurprijs Groene Kroon in het leven geroepen om iedereen te stimuleren om te helpen met de bescherming en versterking van onze beschermde plant- en diersoorten. In 2017 won Gemeente Amersfoort de juryprijs met Natuurontwikkeling Melksteeg en het publiek koos de Buurjongens als winnaar met hun innovatieve tuinafscheidingen.

Erkenning voor nut en belang van Melksteeg
Gemeente Amersfoort en Natuurmonumenten besteden het gewonnen geldbedrag van € 8.000 aan publieksvoorlichting op de locatie van de Melksteeg. Bijvoorbeeld over de flora en fauna in het gebied waar de Melksteeg een positieve invloed op heeft. Maar ook over het omvormingsproces van landbouwgrond tot natuurgebied.

“We zitten nu middenin dat proces”, vertelt Charles Rijsbosch van de gemeente Amersfoort. “Er is met alle partijen een globaal inrichtingsplan opgesteld. Natuurmonumenten werkt dat nu uit in een beheerplan. Om te kunnen bepalen welke natuurwaarden de komende jaren haalbaar zijn, en welke maatregelen daarvoor nodig zijn, laten we ook de bodem en waterhuishouding onderzoeken.”

Volgens Rijsbosch heeft het winnen van de Groene Kroon 2017 dat proces niet zozeer versneld, maar de erkenning voor het nut en belang van het project heeft zeker geholpen om partijen enthousiast te houden. En ook om nieuwe partijen erbij te betrekken, zoals agrariërs die in en rond het gebied wonen en werken.

Nu de benodigde gronden zijn aangekocht, is de wijziging van het bestemmingsplan de volgende stap. In 2019 verwachten we de eerste resultaten te zien van het project Melksteeg.

Bijzondere samenwerking voor de Buurjongens
Bij de prijsuitreiking van de Groene Kroon 2017 kwamen de Buurjongens in contact met een andere deelnemer: Douwe Kappers van Boomkroon, een biologische boomkwekerij. Samen met hem ontwikkelden ze met succes een nieuw product: de BoomBloemBak, speciaal bedoeld voor bewonerscollectieven die hun woonomgeving willen vergroenen. Deze houten bak wordt gevuld met biologische potgrond, biologisch gekweekte planten en een fruitboom.

“Veel deelnemende projecten hadden wat meer een landelijk karakter, terwijl ons initiatief zich meer richt op stedelijk groen. We waren daarom echt vereerd met het winnen van de prijs.” Aan het woord is Maarten Mulder, mede-eigenaar van de Buurjongens. “Volgens de jury zijn onze tuinafscheidingen een impuls voor de stedelijke biodiversiteit, vooral als meer mensen in dezelfde omgeving dit gaan doen en er zo ecologische corridors ontstaan. Door nieuwe modellen en prototypen te ontwikkelen, hopen we inderdaad een nog breder publiek aan te spreken. Het prijzengeld van € 3.000 zetten we daarvoor in.”

Tweede natuurprijs Groene Kroon in 2019
De eerste editie is door de betrokkenen positief ontvangen. De provincie was aangenaam verrast met de oogst van de natuurprijs. Momenteel werkt de provincie aan de organisatie van een tweede editie van natuurprijs Groene Kroon in 2019.