Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Eerste fase getijdenpark Maashaven is afgerond

11 okt 2018

De komende jaren komen er in de toch al stenige wijken bij de Maashaven in Rotterdam flink wat woningen bij. Dat schreeuwt om meer groen. Door een verlegging van de ligplaatsen van binnenvaartschepen kwam er ruimte vrij in de haven. Die ruimte bleek ideaal voor de ontwikkeling van een getijdenpark, waar recreatie, educatie en natuur hand in hand gaan.

Getijdenpark Maashaven
Het plan voor een getijdenpark komt voort uit de ontwikkelvisie van de gemeente Rotterdam en Port of Rotterdam. Een onderdeel van die visie was een verplaatsing van de ligplaatsen voor binnenvaartschepen naar efficiëntere en beter uitgeruste plekken. Andriena Lushtaku-Smedts, projectmanager van de gemeente Rotterdam: ‘Hierdoor kwam aan de kant van de metro ruimte vrij en die bleek uitermate geschikt voor een getijdenpark. Het vorige college besloot om de eerste fase aan te leggen, de fundering op de bodem van de Maashaven. Daar werd zand, afkomstig van de verdieping van de Nieuwe Waterweg, voor gebruikt.’ Om dit zand te kunnen ontvangen, is eerst al het vuil (‘toch wel meer dan verwacht’) in het water opgeruimd en duizenden kilo’s slib weggebaggerd.

Draagvlak getijdenpark Maashaven
‘Onder de mensen die dicht bij de Maashaven wonen, is veel draagvlak en enthousiasme', weet Lushtaku-Smedts. ‘Het is een soort knuffelproject, waar iedereen naar uitziet.’ Nu de fundering (fase 1) er ligt, is het de vraag of het huidige college al aan fase 2 (zandstorten en natuurvriendelijke taluds aanbrengen) en fase 3 (inrichting park) van het project wil beginnen. Lushtaku-Smedts heeft goede hoop. 'Positief is ook dat het college ‘toevoegen van groen in de stad’ tot een van zijn speerpunten van beleid heeft gemaakt.’

Natuurvriendelijke oevers
Een van de partners van de gemeente, Rijkswaterstaat, doet mee vanuit het doel om de waternatuur te verbeteren. Dit kan door bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers aan te leggen in de stad, legt omgevingsmanager Sabine Oomen uit. ‘Voor eind 2021 willen we in de Nieuwe Maas 2 km aan natuurvriendelijke oevers realiseren. Dit getijdenpark is een uitgelezen kans voor een deel daarvan. Dus het zou voor ons mooi zijn als het sein snel op groen gaat.’

Combinatie van inbreng
Lushtaku-Smedts geniet enorm van de samenwerking tijdens dit project, waarbij de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, Port of Rotterdam, waterschap Hollandse Delta, provincie Zuid-Holland, ARK Natuurontwikkeling en Tauw samen aan tafel zitten. ‘De combinatie van alle inbreng is echt gaaf. Nu brainstormen we bijvoorbeeld over waar we het zand voor de volgende fase zo goedkoop mogelijk vandaan kunnen halen. Uit de kennis die we dan delen, blijkt het zelfs eventueel een optie dat partijen het ons willen komen brengen.’

Goede mix van recreatie, natuur en educatie
In afwachting van het politieke besluit wordt gewerkt aan een ambitiedocument, waarin alle partijen op zoek gaan naar het ideale getijdenpark. Veel varianten zijn besproken, een landschapsarchitect gaat de komende tijd met de input aan de slag. Oomen: ‘We zoeken een goede mix van recreatie, natuur en educatie, waar mensen ook echt naartoe komen. Rijkswaterstaat staat hierbij pal voor natuur met flauwe oevers waar planten en dieren in kunnen leven. Echte waternatuur.’