Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Ecologische adviesbureaus komen handen tekort

4 juli 2018

De arbeidsmarkt voor ecologische adviseurs trekt door de huidige economische groei sterk aan. Na de economische stagnatie komen projectontwikkeling, renovaties voor energiebesparing en investeren in groen weer op gang. Deze activiteiten vragen ecologische begeleiding. Het Netwerk Groene Bureaus signaleert een tekort aan ervaren ecologische adviseurs.

Naar schatting zijn er honderd onvervulde arbeidsplaatsen voor ervaren ecologische adviseurs in Nederland. Opdrachtgevers worden daardoor geconfronteerd met wachttijden. Meer dan ooit is een tijdige planning noodzakelijk om vertraging van projecten te voorkomen. Vooral bij seizoensgebonden onderzoek zoals vleermuisinventarisaties, laat het tekort aan specialistische adviseurs en ervaren onderzoekers zich voelen.

Nieuwkomers op de arbeidsmarkt voor ecologische adviseurs missen veelal nog de kneepjes van de adviespraktijk, die nodig zijn om de benodigde kwaliteit van advisering te kunnen bieden . Binnen het Netwerk Groene Bureaus is dan ook een traineeship gestart waarin pas afgestudeerde ecologen één dag in de week gezamenlijk een speciaal ontwikkeld opleidingsprogramma volgen. Zij werken de overige dagen bij een adviesbureau om praktijkervaring op te doen. Ook via incompany-trainingen leiden adviesbureaus nieuwe medewerkers op. Het Netwerk Groene Bureaus stimuleert de aansluiting tussen onderwijs en praktijk tevens door over de inhoud van opleidingen te adviseren, stageplaatsen aan te bieden, gastcolleges te verzorgen en opleidingen te evalueren. Bij de leden van het Netwerk Groene Bureaus werken ongeveer duizend ecologische adviseurs.