Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


DNA op dode schapen was van een wolf

26 maart 2018

Volgens de resultaten van datzelfde onderzoek is de kans groot dat het om de wolf gaat, die medio deze maand in Opoeteren (B) verongelukte in het verkeer.

Het aangetroffen DNA in de bijtwonden van de schapen is in elk geval van hetzelfde genetische type als van deze de wolf.

De gedupeerde schapenhouders zijn vandaag geïnformeerd over de resultaten van het DNA-onderzoek. Omdat nu onomstotelijk vaststaat dat hun schapen zijn gedood door een wolf ontvangen zij een vergoeding voor de gedode dieren.

De drie schadegevallen werden vastgesteld in Lottum, Venlo en bij Heythuysen. Naar aanleiding van deze voorvallen heeft het BIJ12/Faunafonds in opdracht van de provincie DNA-monsters genomen. Deze test is nodig om er zeker van te zijn dat er een wolf in het spel is, omdat het ook regelmatig gebeurt dat schapen worden gedood door honden.

De wolf is op grond van Europese regels een streng beschermde diersoort. De Provincie komt tegemoet in eventuele schade die is veroorzaakt door een wolf (100% van de waarde van het gedode vee, en eventuele dierenartskosten voor gewonde dieren). Er moet daarvoor wel via DNA aangetoond zijn dat het inderdaad om een wolf gaat, of er moet uit sporenonderzoek zijn gebleken dat een wolf zeer waarschijnlijk de veroorzaker van de schade is.