Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Dieren en recreanten steken samen over op recroduct 'Poort van Pauwels'

31 mei 2018

De Efteling, Natuurmonumenten, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg hebben op 31 mei een intentieovereenkomst gesloten voor het aanleggen van het zogenaamde recroduct 'Poort van Pauwels'.

Dit recroduct moet de natuurgebieden de Brand en Huis ter Heide met elkaar gaan verbinden en de toegang gaan vormen tot Landschapspark Pauwels. Zowel dieren als recreanten kunnen daarvan plezier hebben.

Landschapspark Pauwels is het uitgestrekte gebied ten zuiden van De Loonse en Drunense Duinen en Kaatsheuvel / De Efteling, ten noorden van Tilburg. Een natuurlijke overgang tussen stad en natuur waar gesport, gefietst, gewandeld, gespeeld en gewerkt wordt. Dit bijzondere landschap verdient meer aandacht om beter tot zijn recht komen.

Doorontwikkelen
Daarom werken 10 partners aan de verdere ontwikkeling van dit gebied. Door bestaande, vaak verborgen kwaliteiten te benutten, te verbinden en te koppelen aan nieuwe initiatieven, kunnen mensen in de toekomst genieten van nog meer natuurlijke ontspanningsmogelijkheden in het Hart van Brabant. Met dit doel voor ogen ondertekenden De Efteling, Natuurmonumenten, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg in 2016 al het 'Manifest Pauwels'.

Recroduct
De provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg zetten nu een eerste stap met het investeren in een recroduct over de N261. De speciale natuurbrug gaat de natuurgebieden De Brand en Huis ter Heide weer met elkaar verbinden. Dat bevordert de biodiversiteit in beide gebieden. Daarnaast ligt er de wens om Landschapspark Pauwels aantrekkelijker te maken voor wandelaars en fietsers. Het recroduct, dat ook goed aansluit bij de wensen van bewoners van het gebied, draagt daaraan bij.

Samenwerking loont" target="_new">
De Efteling en Natuurmonumenten steunen dit plan op allerlei manieren en ook financieel. Aan de westzijde komt het recroduct op grond van Natuurmonumenten en voor de oostzijde heeft de Efteling grond gekocht. Gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu): ‘Dit plan laat zien dat samenwerking wenselijk én mogelijk is voor duurzame en evenwichtige ontwikkelingen in de regio Hart van Brabant. Het zou mooi zijn als nog meer partners zouden willen investeren in de ontwikkeling van het landschapspark om onze ambities qua duurzaamheid, groen, water en recreatie verder handen en voeten te geven’.