Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Burgerparticipatie voor stedelijk groen

15 feb 2018

Voor het realiseren van 1000 hectare nieuwe stedelijke natuur is burgerparticipatie van groot belang. De branchevereniging VHG voor hoveniers en groenvoorzieners heeft de belofte gedaan om in een publicatie de best practices in kaart te brengen.

Hoe sluit de burgerparticipatie aan bij de ontwikkeling van stedelijke natuur? Dat is de vraag waar VHG zich binnen de Green Deal 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur op stort. Directeur Egbert Roozen: “De missie van onze vereniging is het creëren van groen met waarde en het inspelen op de bevordering van het leefklimaat. Met het ontwikkelen van stedelijk groen dragen we hieraan bij. Meer groen in de stad bevordert het leefklimaat en vergroot samenhang in de wijk. Door burgers initiatief te laten nemen komen ze met elkaar in contact.”

Een groencoöperatie
In 2015 sprak voormalig PvdA Tweede Kamerlid Grace Tanamal in de Tweede Kamer over buurtrechten. Zij is van mening dat als een burger vindt dat er iets in eigen wijk beter kan, dat hij dat moet kunnen indienen. En dat de gemeente daarin geen hindermacht mag zijn. Eén van de aandachtspunten bij die buurtrechten was groen. Roozen: “En als die burger samen met de gemeente en een groenprofessional zo’n initiatief neemt, ontstaat er een groencoöperatie.”

Door die samenwerking te bewerkstelligen, wordt er een duurzaam groen initiatief gecreëerd. Roozen: “Als het alleen door burgers wordt uitgewerkt, zijn er altijd een paar trekkers van het project. Mochten die ziek worden of verhuizen, dan stort het in. Juist door de samenwerking tussen burgers, de gemeente en een groenprofessional, kun je afspraken maken over een duidelijke taakverdeling en blijft het onderhoud gewaarborgd.”

Ieder initiatief is anders
“De projecten kunnen heel kleinschalig zijn, zoals het weghalen van één rij tegels aan een gevel en die strook van beplanting voorzien,” vertelt Roozen. In de publicatie met best practices zullen dit soort voorbeelden gegeven worden. “Als bewoner kies je je eigen verantwoordelijkheid. Het is dus mogelijk groot onderhoud uit te besteden als je zelf geen groene vingers hebt.”

Groen naar steden halen is gezond, vermindert wateroverlast en is goed voor insecten, vogels en dieren. Roozen: “En de sociale cohesie die ontstaat, vergroot ook nog eens het gevoel van veiligheid.”