Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Beschermde vermiljoenkever duikt op in Gelderland

25 juni 2018

De vermiljoenkever is in 2012 voor het eerst in Nederland gevonden en er worden nog steeds nieuwe vindplaatsen vastgesteld. Tijdens een streekproef in Gelderland bleek hij ook hier aanwezig te zijn. Daarmee is hij nu uit drie provincies bekend. De vermiljoenkever staat op de Habitatrichtlijn en de kever zelf én zijn biotoop zijn strikt beschermd.

De vermiljoenkever werd in Gelderland gevonden in het land van Maas en Waal. Hier staan verspreid aanplanten van populieren, een van de favoriete waardsoorten van de soort, en in deze biotoop was het raak. Dit type vochtig bos met bomen die dood zijn of dode takken hebben, is algemeen in het rivierengebied en andere regio’s op kleigrond, en de kans is dus groot dat de vermiljoenkever op meer plekken gevonden kan worden.

Thans bekende vindplaatsen van de vermiljoenkever; zeer waarschijnlijk komt de soort ook in de tussenliggende en omringende gebieden met geschikt habitat voorThans bekende vindplaatsen van de vermiljoenkever; zeer waarschijnlijk komt de soort ook in de tussenliggende en omringende gebieden met geschikt habitat voor (Bron: EIS Kenniscentrum Insecten)

Tot voor kort waren alleen leefgebieden uit Noord-Brabant en Limburg bekend. Maar de kans is dus groot dat de vermiljoenkever ook uitgebreid voorkomt in de lagere delen van ons land. De vermiljoenkever en zijn biotoop zijn beschermd en het gebied waar hiermee rekening gehouden moet worden als er met dode bomen en takken en in vochtig bos gewerkt wordt, wordt steeds groter. Verdere inventarisaties in het rivierengebied moeten uitwijzen hoe algemeen de vermiljoenkever hier is en zijn nodig om de soort de toegewezen wettelijke bescherming te bieden.

Omdat de vermiljoenkever uitermate lastig te inventariseren is, is er eigenlijk niks te zeggen over het verloop van de uitbreiding, of zelfs maar over hoe lang de soort al in ons land voorkomt. Het is bijvoorbeeld niet uit te sluiten dat de oorspronkelijke kolonisatie van ons land via het Rijndal, en dus Gelderland, is verlopen. Gezien het voorkomen in Duitsland is dat zelfs vrij aannemelijk. Ook lijkt het goed mogelijk dat de soort al in de provincies Utrecht en Zuid-Holland aanwezig is.

Het verspreidingsonderzoek naar de vermiljoenkever is deels gefinancierd vanuit het NEM.