Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
       


Afspraken over betere bescherming Waddengebied

26 april 2018

De Waddenzee is een uniek gebied dat op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Nederland, Duitsland en Denemarken werken al ruim 40 jaar samen aan de bescherming van het Waddengebied. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is trots dat zij gastvrouw is van de 13de Trilaterale Waddenconferentie op 17 en 18 mei 2018 in Leeuwarden. Op de conferentie maken de drie samenwerkende landen afspraken over de bescherming van het waddengebied. De ministerraad is akkoord gegaan met de kabinetsinzet voor de conferentie.

In het verdrag wordt onder andere afgesproken de broedvogels beter te beschermen. Ook moet meer onderzoek worden verricht naar de achteruitgang van de visbestanden in het Waddengebied. Onderwerp van overleg is de wijze waarop de hoeveelheid afval (plastic) in het waddengebied kan worden aangepakt. Bovendien wil Nederland afspraken maken voor onderzoek naar de effecten van Klimaatverandering op de Waddenzee.

De thema’s en ambities voor de toekomst van het Waddengebied worden samengevat in het Verdrag van Leeuwarden dat op 18 mei 2018 wordt ondertekend door Nederland, Duitsland en Denemarken.