Natuurnet uw kennismakelaar 

 

In 25 Noord-Hollandse gebieden aan de slag met natuur

23 sept 2021

Noord-Holland gaat aan de slag om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de provincie af te maken. In 25 gebieden, die onder druk staan door onder andere stikstofneerslag, wordt de natuur sterker gemaakt. De biodiversiteit zal daardoor toenemen. In het programma natuurnetwerk 2022 staat beschreven hoe de provincie dat doet. Voor 2022 is er 65 miljoen euro beschikbaar.

Het NNN versterkt de natuur en verbindt gebieden met natuurstroken, bermen en watergangen, faunapassages en natuurbruggen. Zo hebben planten en dieren een betere kans zich te verspreiden en voort te planten. In Noord-Holland is ruim 56.000 hectare begrensd als NNN. Minder dan 5.000 hectare, verspreid over de hele provincie, staat nog niet te boek als natuur.

In elk gebied gaat een projectleider aan de slag om de laatste hectares om te vormen. In gebieden waar andere organisaties, zoals gemeenten, verantwoordelijk zijn voor het afronden van het natuurnetwerk, kijkt een gebiedsregisseur van de provincie mee.

Op deze manier worden grondeigenaren, pachters, inwoners, natuurorganisaties en maatschappelijke partners bij de plannen betrokken. De provinciemedewerkers richten zich naast het afmaken van het natuurnetwerk ook op andere uitdagingen zoals de stikstofaanpak en het tegengaan van bodemdaling. Hoe dat er uit gaat zien, is voor elk gebied anders.

“Het heeft wat voeten in de aarde gehad om deze 25 gebieden in kaart te brengen”, legt gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Bodemdaling) uit. “Maar als Provinciale Staten deze aanpak steunen kunnen we gericht aan de slag. Zo verrijken we onze natuurgebieden en krijgen planten en dieren weer de kans zich beter te verspreiden.”

Website
De provincie heeft een nieuwe website over natuurversterking en stikstof. Hierop staat alle informatie over de werkzaamheden van de provincie én er is een beschrijving voor elk gebied hoe de natuur ervoor staat en wat nodig is om de natuur te versterken. Voor belanghebbenden staan de contactgegevens van projectleiders en gebiedsregisseurs per gebied benoemd.