Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Spreeuw op één bij internationale trekvogelteldag

2 oktober 2021

Tijdens de internationale trekvogelteldag, de Euro Birdwatch, is de spreeuw opnieuw in Nederland het meest geteld. Op bijna 130 telposten over het hele land werden ruim 390.000 spreeuwen gezien. Ook werden er vooral opvallend veel kleine trekvogels geteld, zoals de graspieper, vink en boerenzwaluw. Een zacht windje uit het zuidwesten, tegenwind dus, is voor vogelaars ideaal weer om trekvogels te zien. Onder die omstandigheden gaan de vogels laag vliegen en worden ze eerder opgemerkt.

De vogeltrek is een bijzonder fenomeen. Miljarden vogels zijn wereldwijd op reis naar hun overwinteringsgebieden. Vergelijk het met de grote trek op de Serengeti in Afrika, maar dan in de lucht boven ons hoofd. Voor iedereen die van vogels houdt is dit dus hét moment om naar buiten te gaan en de trekvogels te bekijken en te tellen.

Speeuw op 1
Dat gebeurde vandaag dan ook massaal. Op bijna 130 telposten verspreid over het hele land werden vandaag in totaal ruim 824.000 vogels geteld, al zijn de gegevens van nog niet alle telposten binnen. De spreeuw werd het vaakst gezien. Traditiegetrouw staat de spreeuw jaarlijks in de top 3. Veel spreeuwen zijn al in ons land en worden nu vergezeld van de spreeuwen uit het noorden en oosten van Europa. Een deel hiervan zal verder trekken richting Frankrijk en Groot-Brittannië.

Graspieper en vink
Op de 2e en 3e plaats eindigden de graspieper en vink. Deze kleine vogels profiteren van het zachte weer met een milde tegenwind. Vanuit het noorden van Europa trekken ze nu massaal naar ons land. Voorlopig blijven ze hier om de winter door te brengen. Als de temperaturen verder dalen trekken de graspiepers verder richting Zuid-Europa.

Gaaieninvasie
Dit jaar werden ook bijzonder veel gaaien geteld, 7.965 in totaal. Al wekenlang trekken er tienduizenden gaaien door ons land en lijkt er sprake van een gaaieninvasie. Vermoedelijk hebben de gaaien in Scandinavië en Oost-Europa een goed broedseizoen achter de rug, maar is daar op dit moment te weinig voedsel beschikbaar. Een groot deel van deze gaaien blijft in ons land. Wie op let zal ze zeker in de tuin zien verschijnen!

De top 10 van 2021
Spreeuw 391.701
Graspieper 182.756
Vink 122.620
Boerenzwaluw 14.832
Kneu 10.542
Gaai 8.367
Grauwe Gans 7.845
Kievit 7.048
Kokmeeuw 5.926
Aalscholver 5.719

Totaal aantal vogels: 824.193
Totaal aantal soorten: 200

Ook dit jaar werden er weer bijzondere waarnemingen gemeld, zoals een schreeuwarend, 30 rode wouwen, een steppekiekendief en een zwarte ibis. Een aantal telposten moet hun resultaat nog doorgeven. De totale uitslag, inclusief alle bijzondere waarnemingen, is na te lezen op Euro Birdwatch 2021 | Vogelbescherming De definitieve uitslag volgt maandag. De Euro Birdwatch is een initiatief van BirdLife International, de koepelorganisatie waar Vogelbescherming Nederland onder valt. In Nederland organiseert Vogelbescherming deze telling, in heel Europa deden ruim 40 landen mee.