Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Particuliere grondbezitters en boeren investeren samen in nieuwe natuur


11 okt 2021

BPG Vereniging landelijk Brabant en ZLTO gaan samen investeren in de ontwikkeling van nieuwe natuur en de aanleg van meer bossen in Brabant. De beide belangenorganisaties hopen dat hun samenwerking zorgt voor 4000 hectare nieuwe natuur in Brabant. Maurits van Bouwdijk Bastiaanse (voorzitter BPG Vereniging landelijk Brabant) en Wim Bens (bestuursvoorzitter ZLTO) hebben tijdens het jubileumsymposium van BPG Vereniging landelijk Brabant toegezegd zich daarvoor te willen inzetten.

Particuliere grondeigenaren en (agrarische) ondernemers zijn al jaren belangrijke ontwikkelaars van nieuwe natuur in de provincie Noord-Brabant. Tijdens het symposium ‘Eenheid in verscheidenheid’, op 9 oktober in Den Bosch werd georganiseerd, hebben BPG Vereniging landelijk Brabant en ZLTO aangeboden om “aanjager te zijn van de realisatie van 4000 hectare nieuwe natuur, zoveel mogelijk door de particulieren die deze gronden nú bezitten”.

De beide belangenorganisaties roepen hun leden op om “ambities te ontwikkelen én kenbaar te maken, zodat we samen ons Brabantse buitengebied kunnen behouden en versterken. Aan onze partners vragen we om vertrouwen, ruimte en steun.”

Creatieve plannen maken
BPG-voorzitter Van Bouwdijk Bastiaanse (op de foto in het midden) overhandigde tijdens het symposium, samen met ZLTO-voorzitter Wim Bens (links op de foto), een gezamenlijk ‘statement’ aan Mary Fiers, directeur van Groen Ontwikkelfonds Brabant. “Veel boeren en particulieren willen graag meewerken aan het realiseren van de Brabantse natuurambities”, is de overtuiging van Van Bouwdijk Bastiaanse, “maar uiteindelijk moeten ze natuurlijk ook een boterham kunnen blijven verdienen. Vandaar dat we alle betrokkenen oproepen om samen plannen te maken en daar op een creatieve wijze naar te kijken. Zodat de Brabantse natuur er beter van wordt, het landschap afwisselender en er voor de boer ook nog een goed verdienmodel overblijft.”

Veel vertrouwen
Mary Fiers is verheugd over het gezamenlijke statement van BPG Vereniging landelijk Brabant en ZLTO. “Geweldig dat particulieren en ondernemers in Brabant volop meedoen met het realiseren van (ondernemende) natuur. In de afgelopen jaren heeft die particuliere betrokkenheid al geleid tot veel hectares nieuwe natuur. Dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst. Ondanks alle mooie resultaten uit het verleden zijn we er nog niet. Er moet nog wel wat gebeuren – en we hebben haast. In 2027 moeten we klaar zijn. Daarom ondersteunen we de oproep van BPG Vereniging landelijk Brabant en ZLTO aan hun achterban, om ook een steentje bij te dragen, van harte. Laten we vandaag nog beginnen met de uitvoering!”