Natuurnet uw kennismakelaar 

 
Goed nieuws voor weidevogels, start Aanvalsplan Grutto!
8 dec 2021

In reactie op vragen van Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) maakte minister Schouten van LNV vandaag bekend, dat de financiering van het Aanvalsplan Grutto voor de eerste jaren geregeld is. Dat betekent dat de overheid tot 2027 bijna 70 miljoen euro extra in de redding van de grutto en andere weidevogels steekt.

Noodzakelijke maatregelen
Minister Schouten deed deze toezegging tijdens het Commissiedebat over de Nederlandse invulling van het Europese landbouwbeleid met de Tweede Kamer. Hiermee kan het aanvalsplan de komende jaren in een groot aantal weidevogelgebieden van start.

In deze gebieden kunnen grote delen van het grasland een hoger waterpeil krijgen, kruidenrijk worden ingericht en laat worden gemaaid. Allemaal maatregelen die noodzakelijk zijn om weidevogels in Nederland te redden. Dit vergt aanpassingen in hoe boeren hun land bewerken. Het plan voorziet in een verdienmodel waardoor zij dit kunnen doen. Met de toezegging van de minister kan het plan goed van start gaan.

Grote stap
Voor een volledige realisatie in alle vierendertig 'kansgebieden' voor de grutto zal meer moeten gebeuren. Vanuit onder andere de zuivelketens wordt een bijdrage voor het plan gevraagd. Bovendien is het van belang dat er garanties voor langdurige financiering komen. Langdurige zekerheid is voor boeren van belang om te kunnen investeren in een echt weidevogelvriendelijke bedrijfsvoering.

Daarvoor is het komende kabinet aan zet. Maar met deze toezegging kan een nu grote stap gezet worden.