Natuurnet uw kennismakelaar 

 

Factsheets Natura-2000 gebieden online

1 maart 2022

De provincie Overijssel heeft voor ieder Natura 2000-gebied in Overijssel een factsheet gemaakt met een overzicht van de voortgang van de Ontwikkelopgave NNN/Natura 2000. Deze factsheets zijn opgenomen in de gebiedsdata stikstof.

Per Natura 2000-gebied is beknopt aangegeven welke natuur er in een gebied beschermd moet worden, wat de kenmerken en kentallen van het gebied zijn en voor welke knelpunten een oplossing nodig is. Daarnaast is de voortgang van de planvorming en de uitvoering van de maatregelen in beeld gebracht.